Nimelt proovis taotleja täita Keskkonninvesteeringute Keskuse vormi, kuid lõpuks selgus, et selleks on tarvis kõige uuemat Microsoft Exceli tarkvara.

Tegemist ei ole aga vabavaraga ehk tasuta teenusega ning igal arvutikasutajal ei pruugi selliseid võimalusi arvutisse installitud olla.

KIK: kõik taotlused võetakse vastu

Keskkonnainvesteeringute Keskuse esindaja Kati Raudsaare sõnul olid algselt taotluse esitamise vormid täidetavad vaid uuema Exceliga, kuid kohe pärast probleemi avastamist on neid muudetud nii, et need on saadaval kõigi erinevate taotlejate võimalustega. „Kuna inimestel on arvutites nii palju erinevaid programme, siis me kohandamegi jooksvalt,“ rääkis Raudsaar.

Kui taotleja jääb hätta, tasub KIKiga ühendust võtta. „Meie projektikoordinaatorid on ka ise täitnud inimeste eest neid vorme ja saatnud siis allkirjastamiseks. Sellisel juhul inimene näeb, et tema andmed on kõik korrektsed,“ kirjeldas protsessi Raudsaar. „Ühtegi avaldust me sellepärast vastu võtmata ei jäta, kui vorm arvutis ei avane,“ kinnitas KIKi esindaja.