„Mul on väga hea meel osaleda teede valdkonna inseneride tunnustamisel. Kui hoonel on kirjas tihtipeale selle arhitekti nimi, siis teedelt me inseneride nimesid ei leia ning nende tegemised liiga tihti tunnustusteni ei jõua. Teedeinsenerid on aga meie liikumisvõimaluste arhitektid ning toovad uusi ja põnevaid lahendusi teedeehitusse, et muuta liiklemine ohutumaks, nutikamaks ja keskkonnasõbralikumaks,“ rääkis Transpordiameti peadirektori ülesannetes Ele Reiljan. „Selleks et teede ehitamine, projekteerimine ja hooldamine kestaks ning areneks, on oluline saada järelkasvu, kes näeks valdkonna võimalusi. Just seetõttu on oluline tunnustada neid, kes annavad sinna oma panuse.“

Inseneripreemia võitja Jaanus Taro on teedevaldkonnas olnud tegev alates 1997. aastast. Enam kui 20 aastat on ta kuulunud erinevate teedeehituse ettevõtete juhtorganitesse ning tema poole saab alati pöörduda teedeehituse valdkonda puudutavates küsimustes. Jaanus Taro ühiskondlikult tehtud tublist tööst on võitnud nii riiklik-, munitsipaal- kui erasektor.

Inseneripreemia juurde kuulub sihtotstarbeline rahaline preemia ja auhinnaskulptuur, mille autor on Elo Liiv.

Elutööpreemia võitja Tiit Metsvahi lõpetas Tallinna Polütehnilise Instituudi ehitusteaduskonna ehitusinsenerina autoteede erialal 1970. aastal ning asus seal hiljem tööle õppejõuna. 1979. aastal valiti ta autoteede kateedri vanemõpetajaks ja hiljem on ta olnud dotsendi, lektori, teaduri, projektispetsialisti ja õppekava programmijuhi ametikohal. Projektispetsialistina jätkab ta tööd Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) ehituse ja arhitektuuri instituudi teedeehituse ja geodeesia uurimisrühmas tänase päevani. Oma pika õppejõukarjääri jooksul on ta samaaegselt tööga TTÜ-s õpetanud Tallinna Tehnikakõrgkoolis, arhitekte ERKI-s ja Eesti Kunstiakadeemias ning maastikuarhitekte TTÜ Tallinna kolledžis. Lisaks on ta korraldanud suure hulga erinevaid täiendkoolitusi teede projekteerijatele ja liiklusohutuse audiitoritele.

Tiit Metsvahi on andnud suure panuse teedeinseneride mitmete põlvkondade õpetamisel ning teede- ja liikluse alases uurimistöös. Tema uurimisvaldkonnad on aastate jooksul olnud: teeprojekteerimine, liikluse prognoosimine, liikluskorraldus ja ohutus, liikluse modelleerimine.

Auhinnasaajad valis välja Transpordiameti ja Eesti Taristuehituse Liidu ühine žürii. Auhinna väljaandmise eesmärk on teedeinseneri kutse populariseerimine, erialase tegevuse ja väljapaistvate saavutuste väärtustamine ning teedevaldkonnale pühendunud ja valdkonna arengut mõjutanud inseneride tunnustamine.

Aadu Lassi nimeline teedevaldkonna auhind on alates 2018. aastast väljaantav iga-aastane teedevaldkonna tunnustusauhind. Auhind Aadu antakse välja kahes kategoorias: Aadu elutööpreemia ja Aadu inseneripreemia.

Preemia nimetati Aadu Lassi (1928–2001) järgi, kes oli pikima staažiga maanteede tehnoloogiline juht Eestis. Ta oli Eesti teedega seotud 50 aastat, neist 33 aastat töötas ta Eesti teede peainsenerina. 1998. aastal autasustati Lassi Valgetähe teenetemärgiga.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid