Ehitusleping töid teostanud AS TREV-2 Grupiga sõlmiti 2021. aasta lõpus ning ehitustööd algasid Assaku viaduktil selle aasta aprillis. Tööde tellija on transpordiamet. Ehitustööde lõpu ametlik tähtaeg on 15.10.2023, mis tähendab, et viadukt valmis algsest plaanist koguni 11 kuud kiiremini.

Maanteeviadukti ehitamisel tee kõrgus ei muutunud ja tulevikus ehitatakse raudtee viadukti alla süvendisse. Riigiteele nr 2 Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa kilomeetritele 9,75–10,0 ehitatud viadukti kogupikkuseks on 64 meetrit.

„Kuigi ametlik tähtaeg on 11 kuu kaugusel, on ehitaja praeguseks valdava osa ehitustöödest lõpetanud. Teha on veel märgistustööd, haljastamine ning üksikud parandused. See näitab väga head tellija ja töövõtja töökorraldust ning koostööd,“ selgitas Rail Baltic Estonia vanemprojektijuht Vahur Loo. Tema sõnul avatakse eeldatavalt järgmisel nädalal liiklusele mõlemad sõidusuunad.

Veebruarikuus alanud Ukraina sõjast tulenevalt kallinesid paljude ehitusmaterjalide ja -tööde sisendhinnad. See omakorda mõjutas ka Assaku viadukti ehitustööde lõppmaksumust. Lepingu kogumaksumus ilma käibemaksuta on 3,9 miljonit eurot. Ehitust rahastatakse läbi Rail Baltic Estonia Euroopa ühendamise rahastu.