Ministeeriumi sõnul aitab projekt toetada ühiskonna sidusust läbi erameedia venekeelse tasakaalustava ja ühist inforuumi kujundava ajakirjandusliku sisu loomise.

Toetuse eesmärk on muuta tugevamaks kohalikke venekeelsete väljaannete toimetusi, mis muudaks venekeelse ajakirjanduse sisu Eestis mitmekesisemaks ning professionaalsemaks. Kogu toetuse abil toodetud sisu peab olema lugejale tasuta kättesaadav.

Toetust võivad taotleda Eestis registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud, kes annavad välja meediaväljaandeid, kellel on alates 1. maist käesoleval aastal nii eesti- kui venekeelne toimetus ning kes järgib Eesti ajakirjanduseetika koodeksit. Taotlejaks ei sobi ettevõtted, kelle osanikeks või aktsionärideks on kohalike omavalitsuste üksused või kelle kogutulust 50 protsenti moodustab KOVidelt saadav tulu.

Ühe taotluse koha on minimaalseks toetussummaks on 10 000 eurot, maksimaalseks 300 000 eurot ning taotlemisel puudub omafinantseeringu nõue. Kogumahuks taotlusvoorus on 1 000 000 eurot.

Toetuse abikõlblikkus kestab 1. jaanuarist 2023 kuni 31. detsembrini 2023.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid