„Tugeva tulemusega kuul andis LHV jaoks tooni tõusnud intressitulude tase ja ka laenuportfelli kasv, mis parandas kasumlikkust. Vahe finantsplaaniga vähenes, aasta finantsplaani täitmine oleneb viimase kahe kuu krediidikvaliteedist,“ teatas ettevõte.

Kui finantsplaani kohaselt oli 10 kuu eesmärgiks 50 miljonit eurot puhaskasumit, siis tegelik tulemus on seni 44 miljonit eurot. Kuuga vähenes finantsplaanist mahajäämus 1,7 miljonit eurot. Eriti jõudsalt tõusis oktoobris neto intressitulu ehk 13,3 miljoni euroni. Võrreldes aastatagusega on seda 54,1% rohkem.

Oktoobris teenis LHV Pank puhaskasumit 8,3 miljonit eurot ning AS LHV Varahaldus 181 tuhat eurot. Panga kasumist 1,2 miljonit eurot tulenes Ühendkuningriigi filiaaliga seotud klientide teenindamisest. Samal ajal teenis LHV Kindlustus 72 000 eurot puhaskahjumit ning LHV UK Limitedi kahjum ulatus 1,4 miljoni euroni.

LHV Groupi konsolideeritud laenuportfell kasvas kuuga 77 miljoni euro võrra: kasvu toetas laenuportfelli soetamine Ühendkuningriigis, Eesti ettevõtete laenud kasvasid 30 miljonit eurot ja jaelaenud 26 miljoni euro võrra. Krediidikvaliteet püsib heal tasemel, laenude ja võlakirjade allahindlusi tehti 547 000 euro ulatuses.

Hoiused vähenesid kuuga 248 miljoni euro võrra. Vähenemisest 204 miljonit eurot tulenes finantsvahendajate hoiustest ja 54 miljonit eurot ettevõtete panganduse hoiustest. LHV juhitud fondide maht kasvas kuuga 27 miljoni euro võrra. Oktoobris töödeldi 1,9 miljonit finantsvahendajatest klientidega seotud makset.

Läbi viidi võlakirjaemissioon

Olulistest sündmustest reitinguagentuur Moody’s Investors Service kinnitas LHV Groupi ja LHV Panga reitingud samal investeerimisjärgu tasemel Baa3 stabiilse väljavaatega.

Pärast oktoobri lõppu emiteeris AS LHV Group lisaemissiooni käigus 100 miljoni euro ulatuses tagamata (senior unsecured, unsubordinated) võlakirju regulatiivsete nõuete täitmiseks (nn MREL suhtarv). Võlakirjade lunastustähtaeg saabub septembris 2025, ennetähtaegse lunastamisõigusega 2024. aastal. Tagamata võlakirjad müüdi 29 institutsionaalsele investorile kaheksast erinevast riigist. Kokku kujunes võlakirjade intressikuluks 8,0%. Võlakirjade kupongimäär, mida makstakse iga-aastaselt investoritele, on esialgsetele võlakirjadele sarnaselt 0,875%.

Ühendkuningriigi suunal on rõhk endiselt krediidiasutuse litsentsi taotlemisel, aga ka VKE laenutegevusega alustamisel, mille tarvis taotleb LHV UK krediidiandjana registreerimist.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid