Prudentia Tallinn koostöös Nasdaq Tallinnaga koostab juba 4 aastat TOP101 Eesti väärtuslikuma ettevõtte edetabelit, eesmärgiga edendada Eesti kapitaliturgu ja Eesti ettevõtjate panust Eesti majanduse jätkusuutlikusse. Eesti ettevõtjad loovad töökohti ning riigi toimimiseks vajalikku maksutulu. 101 väärtuslikuma ettevõtte nimekirja kooseisu ja koguväärtuse muutus iseloomustab seda, kuhupoole liigume ja mis meid ees ootamas on. Värske TOP101, mis kajastab Eesti juhtivate ettevõtete olukorda 31. detsembri 2021 seisuga, annab lootust, et suurem majanduslangus meid siiski ei taba.

Viimased aastad on Eesti ettevõtetele olnud väljakutseid esitavad. Covid ja sellele järgnenud kiire inflatsioon, siis Venemaa invasioon Ukrainasse ja kõrged energiahinnad. Kiire inflatsioon vähendab tarbija kindlustunnet ning samuti tema rahakoti suurust, loeme üle pika aja uudised tootmisettevõtete pankrottidest ja ka koondamistest. Milline on Eesti majanduse tervis aastal 2022 enne võimalikku majanduslangust?