„Usume, et ühetaoline tulumaks on praegu kehtivast astmelisest variandist lihtsam ja õiglasem,“ ütles erakonna juht Kaja Kallas. Tema sõnul jätaks selline keskklassile suunatud maksulangetus valdavale osale Eesti inimetest rohkem raha kätte. Kallase sõnul võidaksid uue süsteemi kasutuselevõtust kõik, kelle sissetulek ületab 500 eurot ja samuti oleks võimalik palgatõus kuni 140 eurot kuus.

„Me tõstame õpetajate ja päästjate palku, kuid selle sööb praegune maksusüsteem ära,“ märkis peaminister. Erakonnakaaslane Aivar Sõerd märkis lisaks, et õpetajate, kelle palk järgmine aasta kerkib 2048 euroni, maksuvaba tulu väheneb selles tuluvahemikus 38 euroni. „Ka üks kütusemüüja on juba öelnud, et bensiinijaama teenindajate palga tõstavad 1400-euroni ja isegi teenindajad ei saa täiel määral järgmisest aastast kehtima hakkavad 654 euro suurust maksuvaba tulu määra kasutada,“ rääkis Sõerd.

Arvestusliku kulu suuruseks riigieelarves oleks umbes 340 miljonit eurot, mis loodetakse tarbimise kaudu maksude näol tagasi teenida.

Rahandusprogrammi töörühma juht Andres Sutt sõnas, et mediaanpalk on Eestis viimastel andmetel 1400 eurot. „See tähendab, et tugevalt enam kui pool palgasaajatest jääb Keskerakonna valitsuse kehtestatud maksuküüru alla. Kuusissetulekutelt 1200–2100 eurot võtab maksuküür iga kolmanda euro inimese palgatõusust, sest neile määratud tulumaksuvaba raha väheneb.“

Suti sõnul küsib reformierakond valimistel mandaati korraldusele, kus kõigil inimestel on kuus kasutada 700 eurot tulumaksuvabalt, pärast mida kehtib üks maksumäär, 20%. „Meie hinnangul on sellise lahenduse eelarvemõju 340 miljonit eurot. See on raha, mis jääb Eesti keskklassi inimestele rohkem kätte ja mida saab kasutada energiasõjas ja hinnasõjas tõusnud kulude katteks.“