Kaherajaline viadukt on koos peale- ja mahasõitudega 607 meetrit pikk, 10,7 meetrit lai ning ulatub sõidutee tasandist 7,5 meetri kõrgusele. Ehituseks kulus 6200 kuupmeetrit betooni, üle miljoni kilogrammi terast ning tugimüüride vahele veeti 60 000 tonni täitematerjale.

Viadukt on osa Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala projektist, millega ehitatakse ümber ligikaudu 2,5 km riigiteid, rekonstrueeritakse ligikaudu 2 km linnatänavaid ning ehitatakse juurde ligikaudu 2,4 km uusi linnatänavaid. Ehitatakse 9 ringristmikku ja rajatakse kolm uut viadukti sõidukitele.

Tartu läänepoolse ümbersõidu II etapi projekteerija on Teedeprojekt OÜ, peatöövõtjad on GRK Infra AS ja GRK Infra OY ning omanikujärelevalvet teostab BRP Insenerid OÜ. Hanke maksumus koos võimalike ettenägematute töödega on 29,2 miljonit eurot.

Tartu läänepoolse ümbersõidu II etapi ehitusleping sai allkirjad 02.06.2021 ning tööde lõplik valmimisaeg on 2023. aasta märts.