Tagasiostu raames on võimalik kõigil võlakirjaomanikel, kes soovivad tagasiostus osaleda, võrdsetel tingimustel pakkuda oma Võlakirju emitendile tagasiostmiseks järgmistel tingimustel:

  • Igal võlakirjaomanikul on õigus pakkuda emitendile tagasiostuks selline kogus võlakirju, mille nimiväärtus vastab kuni 15%-le tema omanduses olevatest võlakirjadest

  • Tagasiostu raames maksimaalne PRFoodsi poolt tagasiostetavate võlakirjade koguarv on 16 500, mille kogunimiväärtus vastab 1,65 miljonit eurole

  • Tagasiostuhind ühe Võlakirja kohta on selle nimiväärtus, millele lisandub vastavalt tingimustele arvestatud välja maksmata intress kuni 29.09.2023

  • Võlakirjaomaniku poolt tagasiostuks pakutavad Võlakirjad ei tohi olla koormatud kolmandate isikute õigustega

  • Võlakirjade tagasiostus osalemiseks tuleb omanikul esitada oma panga kaudu tagasiostupakkumine

  • Nominaalväärtus ei tohi olla vähem kui 100 eurot

  • Tagasimüügikorralduse esitamisel blokeeritakse vastav kogus Võlakirju Võlakirjaomaniku väärtpaberikontol kuni Arveldamispäevani

  • Võlakirjaomanikul on õigus oma tagasimüügikorraldust muuta või tühistada kuni tagasiostupakkumiste esitamise perioodi lõpuni. Tagasimüügikorralduse muutmiseks või tühistamiseks peab võlakirjaomanik ühendust võtma oma kontohalduriga

Võlakirjade tagasiostupakkumiste esitamise periood algab 28.11.2022 kell 10:00 ja lõppeb 26.09.2023 kell 12:00.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid