Riigid omavahel peavad võimuvõitlust ja ka riikides sees on näha võimuvõitluse märke. 21. sajand pole just väga stabiilselt alustanud. Kuid ega need ajad pole ju ka enne nii stabiilsed olnud.

2022. aasta lõpus paistab majanduslik olukord olevat Eestis läinud päris kurvaks. See aga tähendab, et ta oli varem parem. Koroonast ja koroonapiirangutest põhjustatud majandussurutisest aastal 2020 tuli Eesti auga välja. Mitte kordagi varem ei ole majanduslangusele järgnenud niivõrd suur kasv, et SKT jõuaks tagasi kriisile eelnenud trendile. Kõik varasemad korrad on majanduskasv mingiks perioodiks kriisi ajal olnud väiksem, kuid hilisem kasv pole toonud tagasi majandust endisele kasvutrajektoorile. Esimest korda on kriis lühiajaline ega jätnud Eesti majandusse püsivat jälge sest 2021 aasta kasv kompenseeris nõrga 2020 kasvu nagu näha allpool tabelist. Kiita võib siin väga paljusid Eesti inimesi ja ettevõtteid suurepärase töö eest. Samuti olid valitsuse koroonameetmed ja lubadus majandus vajadusel toetada oluliseks faktoriks, miks Eestil nii hästi läks. See on kriis ja kriisi lahendus, millest saab õppida.