Universaalteenust saavad kasutama hakata kõik kohaliku omavalitsuse üksuste ametiasutused nagu valla- ja linnavalitsused, osavalla- ja linnaosavalitsused ning ühisametid. Lisaks kohalike omavalitsuste hallatavad asutused, näiteks koolid, muuseumid, raamatukogud, rahvamajad ja spordiklubid.

Kuna omavalitsused on riigihankekohuslased, siis tuleb ka universaalteenuse hinnaga elektri ostmiseks läbi viia riigihange. Kui omavalitsus soovib universaalteenusele üleminekuks praegu kehtiva lepingu lõpetada, siis tuleb seda teha vastavalt lepingus sätestatud tingimustele.

Universaalteenust saavad kohalikud omavalitsused kasutama hakata pärast seadusemuudatuse jõustumist. Eeldatavasti avaneb see võimalus 1. detsembril. Kohalikud omavalitsused saavad universaalteenust kasutada kuni 30. aprillini 2026. aastal.

Juba varasemast saavad universaalteenust kasutada kodutarbijad, mikro- ja väikeettevõtted, füüsilisest isikust ettevõtjad, mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid