Kui selle aasta mais arvas 39% täisealistest elanikest, et nende majanduslik olukord järgneva aasta jooksul mõnevõrra või tunduvalt halveneb, siis novembris arvab nõnda juba 51% vastajatest.

Ettevaatlikkus paistab silma ka tarbimisotsustes. Hinnatõusu tõttu on suuremaid kulutusi edasi lükanud 62% vastajatest, mais oli see näitaja 51%. Ostud on vähenenud kõikides kaubagruppides, mille tarbimist on võimalik edasi lükata. Võrreldes eelmise aasta novembriga on kõige enam langenud elektroonika (29% pealt 18% peale) ja raamatute (20% pealt 12% peale) ostjate osakaal.

„Mõned ehk ootavad homset „ostupidu“, et soovitud kaupu soodushindadega soetada, kuid suure tõenäosusega jäävad seekord Musta Reede kulutused tagasihoidlikumaks kui eelmisel aastal,“ kommenteeris Kantar Emori käitumisteaduste juhtekspert Heidi Reinson. „Ka Suurbritannias ja Ameerika Ühendriikides ennustatakse sel aastal oluliselt väiksemas mahus Musta Reede oste. Ehk ongi meile kõigile parem, ka keskkonnale, kui ostud ettevaatlikumalt läbi mõeldakse ja vähemolulised kulutused ära jäetakse?“ lisas Reinson.

Kantar Emori mahukas finantskäitumise uuringus osales üle 1600 Eesti elaniku vanuses 18–74 eluaastat. Küsitlustöö toimus mai lõpus. Kaubagruppide ostuinfot kaardistav uuring toimub igakuiselt ning selles osaleb üle 1000 vastaja.