E-kaubandusel täna piire pole ja inimesed saavad kaupu tellida väga paljudest riikidest. Tarbija vaatenurgast on see ainult positiivne, meie ettevõtete ja riigi vaatenurgast ei pruugi see alati nii olla. Täna jääb meil seetõttu saamata miljonites eurodes käibemaksu ja ausatel ettevõtjatel on keeruline konkureerida nendega, kes käibemaksu ei tasu,“ selgitas rahandusminister Akkermann.

Rahandusministri sõnul pole täna konkreetset infot, et kui palju selliseid tehinguid jäetakse deklareerimata ja maksud tasumata. Seda olukorda aitab lisaks parandada ka hetkel riigikogu menetluses olev platvormide aruandluskohustuse eelnõu. „Selle jõustudes hakkavad platvormid 2024. aastast esitama andmeid nende vahendusel tulu teenijate kohta – koosmõjus platvormide ja makseteenuste aruandluskohustusega saame ette selge pildi, mis meil e-kaubanduses toimub,“ ütles Akkermann.

Puudulik info käibemaksukohustuste kohta ei puuduta ainult Eestit, vaid kõiki EL-i liikmesriike, ja selle lahendamiseks lepiti kokku, et EL-is tegutsevad makseteenuse pakkujad peavad hakkama edastama kord kvartalis maksuhaldurile andmed piiriüleste makse saajate ja maksete kohta (direktiiv 2020/284).

Direktiiv tuleb üle võtta järgmise aasta lõpuks ja selle jõustudes hakkavad maksuhaldurid esitama andmeid üleeuroopalisse andmebaasi CESOP (Central Electronic System of Payment Information). See koondab info piiriüleste maksete saajate kohta ja sealt saab riik infot isikute kohta, kellel võib olla tekkinud piiriülese käibe tõttu maksukohustus Eestis. Näiteks on Hiina kauplejate makseteenuse pakkujad sageli Euroopas. Nendel pakkujatel tekib kohustus esitada läbi oma riigi maksuhalduri CESOPile info maksete kohta, mida e-pood saab. Nii tekib Eestil võimalus näha konkreetse e-poe Eesti-suunalist käivet.

Info maksete saajate kohta tuleb edastada siis, kui maksete koguarv ühe makse saaja kohta ületab 25 makset kvartalis. Maksete andmed esitatakse kvartali kohta ja esimene andmete esitamine toimub 2024. aasta 31. märtsil.

Teise liikmesriigi e-kauplejate piiriülene müük Eestis asuvale tarbijale kuulub maksustamisele Eestis, kui selle e-kaupleja kogu piiriülene müük EL-is ületab 10 000 eurot kalendriaastas. Kuni selle piirmäära ületamiseni on e-kaupmehel õigus käsitleda piiriülest müüki kui oma asukohariigi siseriiklikku müüki, ehk et kaup maksustatakse e-kaupmehe asukohariigis. Kui e-kaupmees on ühendusevälise riigi isik, siis maksustatakse Eestisse saadetav kaup importimisel.