1. detsembril esitles patendiamet Turu-uuringute AS-i poolt läbi viidud väike ja keskmisega suurusega ettevõttete intellektuaalomandi uuringut, mille eesmärk oli välja selgitada, milline on ettevõtjate teadlikkus intellektuaalomandist ja millist tuge nad vajaksid oma intellektuaalomandi edukaks kaitsmiseks.

„Uuring näitas, et Eesti ettevõtted on innovatiivsed – ligi pooled vastanud tulevad igal aastal turule uue toote või teenusega. Samas selgus, et paljud ettevõtjad ei ole teadlikud, et oma intellektuaalomandit tuleb ka kaitsta. Nimelt 50% vastanud ettevõtjatest ei teadvusta üldse, et neil ettevõttes intellektuaalomand olemas on või et nad seda oma äritegevuses kasutavad,“ selgitas patendiameti peadirektor Margus Viher.

Viheri sõnul jõudis patendiamet koos patendivolinike koja, EASi ja justiitsministeeriumi esindajatega esitlusjärgsel arutlusel tõdemuseni, et tööpõld intellektuaalomandi teadlikkuse suurendamisel on väga lai. „See on meie kõigi ühine asi ja peab toimuma Eesti majanduse huvides. Turu-uuringute läbiviidud küsitlus andiski edasise tegevuskava kujundamiseks tõhusa ja teaduslikult kinnitatud sisendi,“ lisas Viher.

Veel selgus uuringust, et vaid 16%-l küsitletud ettevõtetest on olemas intellektuaalomandistrateegia ja üksnes 18% ettevõtetest on olemas töötaja, kelle ülesanne on tegelda intellektuaalomandi teemadega.

Oluline teema

Intellektuaalomandiõiguste rikkumisega on äritegevuses kokku puutunud enam kui veerand küsitletutest. Samas on Eesti ettevõtjad rikkuva tegevuse peatamisel vähem innukad kui Euroopa Liidu maades keskmiselt, sest kolmandik vastanutest ei teinud rikkumise peatamiseks midagi.

Märkimisväärne osa vastanutest käsitleb ettevõtte intellektuaalomandit (enim kaubamärki – 46%) ettevõtte bilansis oleva varana. See näitab, et ettevõtted, kelleni intellektuaalomanditeave on jõudnud, oskavad mõista selle väärtust.

„Positiivsena võib ka välja tuua, et tervelt 92% küsitluses osalenutest vastasid, et teavad patendiametit ja oskavad intellektuaalomandit puudutavate küsimuste korral patendiametisse pöörduda,“ sõnas Viher.

Taoline uuring viidi Eestis läbi esimest korda ja valmis patendiameti tellimusel koostööprojektina Euroopa intellektuaalomandi ametiga. Uuringuga saab tutvuda patendiameti välisveebis.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid