Ader selgitab, et kõiki hooneid projekteeritakse korraga, ning nendib, et kolmel hoonel on projektid valmis. „Ühel neist on käinud ehitusluba sees vähemalt kaks aastat,“ märgib ta.

Ader märgib, et Hipodroomiga kaasnevad probleemid tulenevad eeskätt taristuehitusest. „Hipodroomi territooriumile jäävad taristuteks tänavad, nende all olevad trassid, haljasalad, promenaad, teed ja ristmikuala– siin ei ole küsimust, ehitame need valmis ning anname linnale tasuta üle. On ka üks mahukam taristu – nimelt kohustub Hipodroomi ala liituma oma väikese sademevee kogusega ca poole Tallinna sadevee arendatavasse taristusse, siia taristusse suubub 700 - 1000 hektarit Tallinna sademeveest. See on Tallinna linna strateegiline küsimus. Linn otsustas seda taristut ise arendada ning küsib kõikidelt võrdsetel alustel liitumistasusid, kes Tallinnas täna või tulevikus ehitavad,“ ütleb Ader.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid