„Eesti peab kliimaneutraalsele energiatootmisele üleminekuks suurendama oluliselt taastuvenergia tootmist. Taastuvenergia tootmisjaamu on väga mõistlik rajada just tööstuste juurde, sest see tagab ettevõtetele vajaliku elektritoodangu ning ühtlasi koormab tootmise paiknemine tarbimiskoha lähedal elektrivõrku võimalikult vähe,“ rääkis majandus- ja taristuminister Riina Sikkut.

Uus toetus on mõeldud tööstusalal või tööstusalaga piirneval alal asuva taastuvelektri tootmisseadme jaotus- või põhivõrguga ühendamiseks ja selleks vajaliku taristu rajamiseks. Toetatava projekti liitumisvõimsus peab olema vähemalt 200 kilovatti ning liitumispunkt tuleb välja ehitada kolme aasta jooksul.

Toetusmeetmes jagatakse ettevõtetele kokku ligi 6,8 miljonit eurot, mis pärineb Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastust. Jaotus- või põhivõrgu liitumisvõimsusele lisanduva iga megavati kohta on võimalik saada toetust kuni 230 000 eurot (käibemaksuta) ning suurim toetussumma ühe taotluse kohta on miljon eurot.

Taotlusvoore hakkab läbi viima keskkonnainvesteeringute keskus. Toetuse infopäev toimub 20. detsembril ning esimene voor avaneb 28. detsembril. Täpsem info on peagi leitav KIK-i kodulehel.

Toetuse andmise tingimustega saab tutvuda Riigi Teatajas.