Pankade poolt pakutavad hoiuseintressid kahvatuvad võrreldes mõne hoiu-laenuühistute brošüüridel esitatuga, kuid sellest rehkendusest on välja jäetud ka ressurss, mis pankadel kulub kapitali juhtimiseks. Selliseid numbreid nendes võrdlustabelites ei esitata.

Kõrged hoiuseintressid ilma kapitalijuhtimiseta on kui rattasõit ilma kiivrita. Kuni kukkumiseni võib kiivri pealt kokku hoida, väliskeskkonda eirata. Kuid nagu ei saa olematuks teha füüsikaseadusi, ei peaks ka alahindama demokraatlikke protsesse, mis on aastatega kujundanud põhimõtted, milleta finantssektoris hakkama ei saa. Seda põhjusega.

Nii jämedalt kui see ka kõlab, siis panga ülesanne on inimestelt kaasatud raha juhtida selliselt, et ta taskud oleksid piisavalt sügavad, et hoiuseid igal hetkel tagasi maksta. Headel aegadel on seda lihtsam teha, aga üle tuleb elada ka rasked tagasilöögid, mis tulevad majanduskeskkonna halvenemisest. See omakorda seab olulised piirangud finantsasutuse tehtavatele kulutustele, intressipoliitikale, investeeringutele ja ennekõike eeldab ekspertiisi olemasolu, kes kõike seda väliste riskide vaatest ja varasemaid kriise arvestades oskavad modelleerida. Need on vaid mõned momendid, mida oodatakse ühelt finantsasutuselt, kes julgeb inimese raha enda juurde hoiule võtta.

Kogukondlikkuse ja traditsioonilise finantsteenuse piirjooned kipuvad vahel hägustuma. Mõne hoiu-laenuühistu kiire moondumine ühistegevusest pigem piirideta avalikeks finantsettevõteteks, mida varjutavad viimased läbikukkumised, on tõstnud päevakorda taas küsimuse, kas selle sektori suurematele tegijatele ei peaks kehtima samasugused reeglid nagu pankadele. Finantsinspektsiooni hinnangul peaks see nii olema, sest suuremate hoiu-laenuühistute tegevus on üsna sarnane pankade tegevusele.

Peale nõuete, kuidas rahakotti juhtida, on usaldusväärsuse saavutamiseks teisigi eeltingimusi, nagu juhtide ja omanike sobivus finantssektorisse, huvide konfliktide vältimine, IT-süsteemide turvalisus, manipuleerimise keeld, ettevõtte tegevuse läbipaistvus, kliendi varade lahus hoidmise nõue ja selliste varahoidlate „seinte paksus“, et pahad rahakotile ligi ei pääseks jne.

On olemas põhimõtted, mis elavad üle ka kõige innovaatilisemad ärimudelid. Täpselt nagu vanale heale jalgrattakiivrile pole seni leitud paremat lahendit, pole ka finantssektoris võimalik saavutada kindlust hoiustajatele korraliku kapitalijuhtimiseta.