Rail Baltica raudtee põhitrassi ehitamist alustatakse Kohila vallast. Harju maakonna ja Rapla maakonna piirist kuni Sihi teeni kulgev ehituslõik on 9,4 kilomeetrit pikk. Rajatava muldkeha laius on kuni 14 meetrit ning hanke õnnestumise korral plaanitakse ehitustöödega alustada 2023. aasta sügisel.

„Kahtlemata on põhitrassi raudteekehandi esimese ehitushanke välja kuulutamise näol tegemist märgilise sammuga, mille nimel kogu Rail Baltica meeskond pingutanud on. Esimesel ehitusse mineval lõigul on tänavu juba valmis saanud ka Tagadi tee viadukt, Loone ökodukt ja Künka tee viadukt. Ootame nii Eesti kui ka rahvusvaheliste ehitusettevõtjate aktiivset osalemist,“ lausus Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomets.

Raudtee põhitrassi muldkeha rajamise kõrval kuuluvad lõigul ehitamisele ka erinevad rajatised. Nende hulgas Kohila ökodukt, Sihi tee kergliiklustunnel, hooldus- ja juurdepääsuteed, samuti üle nelja kilomeetri müratõkkeseinu. Põhiprojekti järgi tuleb raudteemuldesse antud lõigul ehitada ka 11 läbipääsu väikeloomadele. Suurima seotud projektina lisandub lõigus Kohila liiklussõlm, mis tähendab ehitajale viie viadukti rajamist.

Anvar Salometsa sõnul näevad hanketingimused ette, et esimese lõigu ehitustööd valmivad 2027. aasta sügisel. „Detsembrikuu jooksul loodame turule välja anda ka teise, pea viie kilomeetri pikkuse ehituslõigu, mis kulgeb Ülemistelt Lagedini ning 2023. aastal on plaanis algatada veel vähemalt paari lõigu ehitushanked.“

Seni tehtuga võib rahul olla

Rail Baltic Estonia juhi hinnangul võib Rail Baltica selle aasta edenemisega üldjoontes rahule jääda. „Eks alati loodame aasta alguses, et jõuame veelgi rohkem, kuid valdavalt oleme 2022. aastal siiski üsna tempokalt edasi liikunud. Oleme valmis saanud kaheksa raudteeristumist ning mitmed ristumised on ka praegu ehituses või peagi ehitusse minemas. Lisaks oleme saanud paisu tagant liikuma Ülemiste terminali ehitustöödega ning loodetavasti saame peagi sõlmida selle suurprojekti esimese etapi ehituslepingu,“ võttis Salomets aasta kokku.

Harju-Rapla maakonna piirist Kohila vallas asuva Sihi teeni ulatuva raudteelõigu ehitamiseks välja kuulutatud hankele oodatakse pakkumisi 2023. aasta 9. märtsini. Eeldatavaks maksumuseks on 72 miljonit eurot.

Rail Baltica on keskkonnasõbralik ja mugav raudteeühendus, mis liidab Eestit lõunanaabrite ja Kesk-Euroopaga. Rajatav taristu võimaldab reisijatel jõuda Tallinnast Pärnusse 40 minutiga ja Riiga ühe tunni ja 42 minutiga. Rail Baltica trassil hakkavad liikuma ka regionaalrongid.