„Bigbank on Eesti ettevõte ning oleme huvitatud investeerimast meie ühiskonda ja meie töötajatesse. Näeme väärtust välismaalastest kolleegide integreerimisel Eesti ühiskonda. Keele õppimine on nende esimene oluline samm sulandumaks uude kultuuri. Praktilise poole pealt ja tööandja vaatest suurendab keele oskamine oluliselt tõenäosust, et kvalifitseeritud inimene otsustab pikemaks ajaks või alatiseks jääda seotuks Eestiga,“ selgitas Genergard. Muidugi võtab uue keele õppimine aega ja sõltuvalt inimesest võib see ka keeruline olla. „Nii meie juhid kui omanikud on valmis inimesi toetama ja ettevõttena investeerime lisaks kursuste kinni maksmisele töötajate nädalasest tööajast õpingute ajal 8% eesti keele õppimiseks,“ märkis ta.

Teenusmajanduse Koja nõukogu esimees Kaarel Ots kommenteeris algatust ettevõtlusorganisatsiooni vaatenurgast: „Teenusmajanduse ettevõtete poolt laiemalt ja konkreetselt näiteks fintech’i ning teiste tehnoloogiaettevõtete poolt on juba Eestisse tööle palgatud tuhandeid inimesi. Oma valdkondades on nad reeglina kõrgel tasemel spetsialistid, kelle jaoks on maailm valla. Diginomaadide köitmiseks siin pikemas plaanis on mõistlik neile ka eesti keelt õpetada vähemasti argitasemel läbisaamiseks vajalikul määral.“ Otsa sõnul annab see üheltpoolt neile inimestele Eesti ühiskonnas parema elukvaliteedi ja suurema rahulolu ning loob teisalt ettevõtete vaates kindlama aluse töösuhete pikemaajaliseks jätkumiseks. „Inimliku suhtlusvõimaluse loomine ka eesti keeles võib olla just see faktor, mis ühe soojust ja emotsioone igatseva lõuna poolt pärineva inimese jaoks teeb ka põhjamaise ning pisut enesesse sulgunud Eesti elamisväärseks ja ägedaks kohaks. Seda on vaja ka meile endile, et Eesti mõju ja jalajälg maailmas oleks suurem,“ lisas Ots.

Oma keeleõppe programmi algatamiseks sai Bigbank inspiratsiooni mõni aasta tagasi Tartu tarkvaraettevõttelt Concise System.“ Nüüd teeme juba teist aastat ise ja tahaksime innustada veel paljusid Eesti ettevõtteid sama tegema ehk sellisel esmapilgul väikesel, ent vägagi tõhusal viisil Eesti asja ajama,“ rääkis Ethel Genergard. Eelmise aasta sügisel Bigbanki keeleõppepartneri City Keeltekooli juures alustanud gruppides õppis 6 edasijõudnut ja 11 algajat. Tänavu sügisel startinud gruppides alustas 10 edasijõudnut ja 10 algajat. Panga rahvusvahelises töökorralduses on lingua franca ikkagi inglise keel, kuid Eesti peakontorisse väljamaalastest IT- ja fintech'i-spetsialistide värbamisel lähtutakse eeldusest, et siin tööle asuv inimene peab olema valmis osalema eesti keele tundides.

Keeleõppe programm kohtleb kõiki töötajaid võrdselt, mis tähendab, et nad saavad liituda grupiga vastavalt nende keeleoskuse tasemele. Keeltekool aitab määrata iga töötaja hetke taseme ja suunab töötaja õigesse gruppi. Esimese taseme saavutamine võtab 96 akadeemilist tundi. Kursus toimub virtuaalselt kaks korda nädalas korraga kaks akadeemilist tundi ehk 1,5 tundi kord. Pikemaks eesmärgiks on töötajal vähemalt B2 taseme omandamine, mis võimaldab pidada soravat vestlust ühiskondlikel teemadel, saada aru tele- ja ajaleheuudistest (kui need pole väga spetsiifilised) ning väljendada ennast kirjalikult.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid