Ligi kahe aasta jooksul ei ole Kanakülla jõe kaldale ehituskeeluvööndisse ebaseaduslikult rajatud puhkekompleksi omanik seaduse rikkumist lõpetanud. Viimase sammuna pöörab amet hoonete likvideerimiseks tehtud ettekirjutuse sundtäitmisele.

Keskkonnaameti peadirektori Rainer Vakra sõnul ohustab vahetult jõe kaldale rajatud kompleks keskkonda. „Halliste jõe kaldale rajatud kompleks asub täielikult kalda kaitseks seatud ehituskeeluvööndis. See ala on lamminiit, mis tähendab regulaarset üleujutust ja ühtlasi seda, et kalda kaitseks seatud piiranguala vähendamine lammialal ei ole isegi mõeldav,“ selgitas Keskkonnaameti peadirektor. „Oleme olnud omaniku suhtes enam kui kannatlikud, kuid seaduse rikkumine looduse arvelt tuleb ühel hetkel otsustavalt lõpetada,“ ütles Vakra.

„Ehituskeeluvöönd on määratud õrna tasakaaluga jõe ja selle üleujutatava kalda ökosüsteemide kaitseks. Pärnu- ja Viljandimaa piirile rajatud puhkekompleks lõhub aga jõe kalda sidusad looduskooslused, ohustab jõge reostusega ning kaldaid erosiooniga. Seda kõike oleme omanikule korduvalt selgitanud ning nõudnud majade teisaldamist või likvideerimist. Esmaspäeval näitas järjekordne kontrollkäik, et seaduse rikkumine jätkub. See ei jäta ametile muud valikut kui korraldada järgmisel nädalal hoonete likvideerimine sundtäitmise korras,“ ütles Keskkonnaameti peadirektor.

Sundtäitmine tähendab seda, et ebaseadusliku ehitise likvideerimiseks vajalikud tööd tellib Keskkonnaamet. Hoonete teisaldamiseks või lammutamiseks tehtud kulud nõutakse hiljem sisse hoonete omanikult.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid