Eile teatas peaminister Kaja Kallas (Reformierakond), et tema ei pea õigeks Operaili soovi hakata vedama Soomes Venemaa niklit ning et valitsus on andnud ettevõttele ka vastava suunise – igasugune äri Venemaaga tuleb lõpetada. Sama sõnumit kinnitas täna toimunud valitsuse pressikonverentsil ka välisminister Urmas Reinsalu.

Täna teatas Operail pressiteate vahendusel, et hetkel kehtivad omaniku ootused AS Operailile ütlevad, et ettevõtte eesmärk on jätkuvalt tegeleda kasumliku ja efektiivse majandustegevusega ning säilitada Eesti raudteetaristul kauba veovõime, kuid täita kõiki sanktsioone ja loobuda Venemaa ja Valgevene ettevõtjatega ärisuhetest vajadusel järk-järgult. „Samasisulised juhised on esitatud juhatusele regulaarsel kohtumisel omaniku esindajatega – nii valitsuse kui ka ettevõtte nõukoguga, kes on jooksvalt kursis ettevõtte tegevusega ning andnud oma kinnituse kõigile olulistele otsustele ka käesoleval aastal,“ lisatakse kirjas.

„Neid suuniseid on Operaili juhatus täitnud. Venemaa ja Valgevene transiidi lõppemise tõttu on Operaili veetavad kaubamahud võrreldes eelmise aastaga vähenenud poole võrra, töö on kaotanud või kohe kaotamas üle 200 inimese,“ põhjendab Operail seda, et äri on raske lõpetada.

„Venemaalt pärit kauba veo järk-järgult vähendamise (mitte järsult lõpetamise) eesmärk on vähendada kaasnevaid kahjusid. Leida asendusi kaduvale kaubale, et säilitada Eestis strateegiliselt oluline raudteeveo võimekus, vähendada raudteealaste teadmistega inimeste töökohtade kaotamist ja majanduslikku kahju.“

Riigifirma teatab, et Operaili kliendid on Eesti ettevõtted, kelle tegevus on senini sõltunud Venemaalt toodavast toorainest – ka nemad on vajanud üleminekuaega mujalt maailmast sobiva tooraine leidmiseks, et ettevõtte tegevus ei jääks seisma ja inimesed tööta.

Täna on Operaili juhatus, nõukogu ja omanik ühiselt arutamas Vene päritolu kauba veo täieliku lõpetamise üle. Kui omanik uued ootused kinnitab, tuleb veel ka nõukogul otsus kinnitada, seejärel saab juhatus uued suunised tegutsemiseks.

Võimaliku Vene päritolu kauba veo lõpetamise tõttu võib Operaili kaubamaht uuel aastal vähendada veel 65-70 protsendi võrra. Sellega kaasnevad paraku täiendavad koondamised, sõnab Operail avalikus kirjas.

„Kui piirangud kehtestatakse vaid Operailile kui riigiettevõttele, siis halveneb antud turuolukorras vaid Eesti riigiettevõtte konkurentsipositsioon, sest eraettevõtted ning Läti ja Leedu riigiettevõtted saavad Vene kauba veoga jätkata,“ teatavad nad.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid