Seega pole ASi Enefit Power taotlus kooskõlastada erineva hinnaga universaalteenus ameti arvates põhjendatud.

Konkurentsiameti peadirektori Evelin Pärn-Lee sõnul tänane elektridefitsiidis turg võimaldab saada elektrijaamadest nende tootmise tehnilise maksimumi. „Energiakriisis on sellise elutähtsa teenuse nagu elektrienergia tootja kohustus hoida oma seadmed töökorras ja maksimaalses kasutuses,“ märkis ta.

„Kui Enefit Power AS tagab oma keevkihttehnoloogial põhinevate tootmisseadmete korrektse töö, siis on kaetud kõikide universaalteenuse tarbijagruppide vajadus, ning ei ole vaja eraldi tootmishindasid kooskõlastada,“ ütles Pärn-Lee pressiteates.

Universaalteenuse tootmishinna kooskõlastamistaotluse menetlus jätkub ning konkurentsiameti hinnangul peab see olema kõigile universaalteenuse tarbijagruppidele ühesugune. Hetkel ootab amet ettevõtjalt lisaandmeid ja selgitusi.

31. oktoobril võttis konkurentsiamet menetlusse Enefit Poweri taotluse kodutarbijale universaalteenuse tootmishinna kooskõlastamiseks. 7. novembril saabus Enefit Poweri taotlus universaalteenuse tootmishinna kooskõlastamiseks mikro- ja väiketarbijatele.

Universaalteenuse tootmishind arvutatakse kolme majanduslikult kõige kulutõhusama tootmisseadme alusel, milleks on keevkihttehnoloogial põhinevad Auvere elektrijaam, Balti elektrijaama 11. plokk ja Eesti elektrijaama 8. plokk.

Arvestades tootmisseadmete võimsusi, on nende tootmisseadmete potentsiaalne tootmisvõimekus toota vähemalt 4-4,5 teravatt-tundi (TWh) elektrienergiat aastas. Kuigi tänane turg on elektridefitsiidis, jäävad Enefit Poweri hinnangul tema keevkihtplokkide võimsused ligikaudu pool kasutusajast turult kõrvale ega ole võimelised kõigile universaalteenuse tarbijagruppidele (kodutarbijad, kohalikud omavalitused, mikro- ja väiketarbijad) vajalikku kogust energiat tootma.

Seetõttu soovis Enefit Power mikro- ja väiketarbijatele müüdava universaalteenuse elektri tootmishinna kujundada tolmpõletustehnoloogial töötavate seadmete baasil. Nende seadmetega on elektri tootmishind kõrgem võrreldes keevkihttehnoloogial põhinevate seadmete tootmishinnaga.

29. septembril jättis konkurentsiamet kooskõlastamata Enefit Poweri universaalteenuse osutamiseks elektrienergia tootmishinna (181,83 €/MWh) ning kehtestas ajutise tootmishinna 154,08 €/MWh, mis kehtib siiani.

Elektrimüügi universaalteenuse hind selle tarbijale koosneb kooskõlastatud elektrienergia tootmishinnast, millele lisandub täiendava kulukomponendina elektrimüüja universaalteenuse osutamisega seotud põhjendatud kulud ning mõistlik ärikasum.

Konkurentsiamet teostab riiklikku järelevalvet konkurentsi-, elektri, maagaasi, kaugkütte, posti, ühisveevärgi ja–kanalisatsiooni ning raudtee, lennunduse ja sadama valdkondades.