Palupera Põllud OÜ põhitegevusala on olnud piimakarjakasvatus ning Abja Põld OÜ on tegelenud teraviljakasvatusega. Tegevuse lõpetamisega alustatakse protsessi piimakarja- ja teraviljakasvatusest väljumiseks ning varade järk-järguliseks võõrandamiseks.

Tegevuse lõpetamise tingib asjaolu, et Palupera Põllud OÜ ja Abja Põld OÜ tegevus ei toeta panga põhitegevust ja sellest lähtuvalt ei kuulu põllumajanduslik tootmine panga pikaajalistesse strateegilistesse plaanidesse.