Uuringu eesmärk on uurida digi- ja rohepöörde mõju töökohtadele ja -turule, sh jagada näiteid juhtimisalastest muudatustest. Uuringu tulemused on sisend Euroopa parlamendi tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni liikmetele nii seadusloomes kui konteksti pakkumises.

Helmese töötajaid puudutava uuringu keskmes oli küsimus, kuidas tagada hübriidtöö tingimustes agiilsete arendusmeeskondade efektiivne toimimine ning mõista, milliseid praktikaid ja oskusi on selleks vaja arendada nii meeskonna kui individuaalset tulemuslikkust silmas pidades. Milttoni läbi viidud eksperiment näitas, et edukaks hübriidtööks tuleb nii ettevõtte, meeskonna kui ka üksikisiku tasandil teadlikult tegeleda oma vaimse vormi ja psühholoogilise turvatundega.

„Vaimse tervise hoidmisest on saanud kutseoskus, mis on võrdväärne erialateadmiste ja digipädevustega. Suurem osa eksperimendi käigus kogutud teadmisest ja kogemusest on rakendatavad väljaspool tarkvaraarenduse sektorit ja konkreetse riigi piire, olles hea sisend meeskonnatöö korraldamisel ja vaimse tervise oskuste arendamisel,“ leiab Helmese talendijuht Signe Lass.

„Nägime, kuidas teadlik kontaktihoidmine kasvatas psühholoogilist turvatunnet ehk julgust, elutervet kriitikameelt ja seotust tiimides. See on olulisim tööefektiivsuse eeldus, mis ei teki iseenesest, vaid vajab järjepidevat tähelepanu ja on saavutatav kõikjal,“ selgitab uuringu juht, Milttoni muutustenõustaja ja psühholoogiadoktor Eva-Maria Kangro.

Helmes on rahvusvahelistel turgudel tegutsev digitaalse innovatsiooni partner. Ettevõtte arenduskeskustes töötab nüüdseks umbes 1400 tarkvaraeksperti. Helmes loob ärikriitilisi tarkvaralahendusi üle kogu maailma, klientidele nagu Telia, OECD, CERN, Airbus, Kühne-Nagel, ServiceChannel, SEB jt.

Miltton on 2001. aastal asutatud Põhjamaade juhtiv ärinõustaja, mis koondab enam kui 350 uudishimulikku ja omanäolist professionaali, kes töötavad kommunikatsioonis, muutuste juhtimises, turunduses, investorsuhetes, sündmuskorralduses, vastutustundliku ettevõtluse arendamises jm.