Kuidas selle kõigega toime tulla ja mitte võlgu jääda? Soovitusi jagab Coop Panga erakliendi kinnisvarafinantseerimise juht Karin Ossipova.

Pankade esimene soovitus on, et kui makseraskuse on juba ette näha, tuleks pangaga ühendust võtta esimesel võimalusel. Alati on parem reageerida varakult ja teavitada panka eesootavatest raskustest, mitte jääda ootama aega, kui enam pole võimalik laenumakseid tasuda. Lahendusi otsides tuleb esmalt üle vaadata oma laenuleping. Kõik kodulaenu tagasimaksed koosnevad kahest osast: intressist ja laenu enda tagasimaksest ehk laenu põhiosast. Tagasimaksegraafikuid on kahte tüüpi: võrdsete põhiosamaksetega graafik ja annuiteetgraafik. Annuiteetgraafiku puhul on laenumakse iga kuu sama suur, kuid laenu alguses on intressi osa kuumakses suurem ja iga kuuga see järjest väheneb. Võrdsete põhiosamaksetega graafiku puhul on laenumakse laenuperioodi alguses suurem, kuid iga kuuga pangale makstav kuine summa väheneb, sest intress on laenujäägilt väiksem.

Kodulaenu maksekoormuse leevendamiseks kas ajutiselt või pikema perioodi vältel on järgmised võimalused:

  • Maksegraafiku tüübi muutmine

Maksegraafiku tüübi muutmine toob kasu vaid juhul, kui algselt on laenulepingus kokku lepitud võrdsete põhiosamaksetega graafik. Sellise graafiku puhul on kuumaksed laenu perioodi esimeses pooles märgatavalt suuremad kui need oleksid annuiteetgraafiku puhul. Kuna enamik kodulaenusid on aga võetud annuiteetgraafikuga, toob maksegraafiku tüübi muutmine praegu leevendust paraku vaid üksikutele laenusaajatele.

  • Põhiosa maksepuhkus ajutiste makseraskustega toimetulekuks
    Põhiosa maksepuhkuse puhul tuleb pangale igakuiselt tasuda ainult intresse. Laenu põhiosa maksmine lükkub edasi. Selle meetme miinuseks on aga see, et maksepuhkuse järgsed maksed ning laenu kogukulu suurenevad.

  • Täismaksepuhkus

Täismaksepuhkuse kasutamine on võimalik, ent seda tehakse harva. See tuleb kõne alla vaid juhul, kui laenusaaja ei suuda tasuda ei laenu põhiosa ega ka intressimakseid. Täismaksepuhkuse ajal kuine laenumakse puudub. Pärast maksepuhkuse lõppemist jätkatakse laenumakseid tavapärase maksegraafiku alusel ja maksepuhkuse perioodil arvestatud intressid jagatakse enamasti võrdselt järelejäänud laenuperioodi kuumaksetele. Selle meetme puhul on hilisem maksekoormus veelgi suurem kui eelmise variandi puhul, sest ka intresside tasumine lükkub hilisemale ajale. Laenu kogukulu on täismaksepuhkuse korral aga sama suur kui põhiosa maksepuhkuse korral.

  • Laenutähtaja pikendamine
    Laenuperioodi pikendamine võimaldab vähendada igakuist makset. See on võimalik vaid juhul, kui laenuvõtjate vanus ja järelejäänud laenuperiood seda võimaldavad.

  • Kodu vahetamine odavama vastu

Oma kodu on viimane asi, millest keegi loobuda tahaks, ent kui mure sissetulekuga või hüppeliselt suurenenud kuludega on suur ja lähiajal olukorra lahenemist ei paista, võib kaaluda ka kodu vahetamist odavama vastu. Väiksem laenukoormus aitaks igapäevaste kuludega parmini hakkama saada.

  • Mitme kodu puhul ühest loobumine

Soodsatel aegadel on osad pered otsustanud uue ja suurema kodu soetamisel jätta alles ka eelmise laenuga ostetud kodu ning üürivad seda välja. Kuna kahe kodu laenusumma kokku on suurem, siis on ka euribori mõju laenumaksetele tuntavam. Kui üüritulu seda ei kompenseeri, võib kaaluda ühe kinnisvara müümist, mis tähendaks väiksemat laenujääki ja seega ka väiksemaid igakuiseid laenumakseid.

Kirjeldatud variantide vahel on võimalik pangaga kokku leppida ka erinevates kombinatsioonides, näiteks maksepuhkuse perioodil tasutakse intresse vaid osaliselt või laenutähtaja pikendamine koos maksepuhkusega. Endale sobivaima võimaluse leidmiseks tuleks aegsasti pöörduda oma laenuhalduri poole, kes oskab koostöös kliendiga leida personaalse lahenduse.

Pangad küsivad tavaliselt lepingute muutmise eest ka tasu. Näiteks Coop Pank pakub põhiosa maksepuhkust ilma lepingutasuta, kuid teiste muudatuste puhul lähtutakse hinnakirjast või konkreetsest kokkuleppest laenuvõtjaga. Vajadusel saab ka lepingu muudatuse tasu maksta osade kaupa.

Näidisarvutised: maksepuhkuse mõju kodulaenule

Tabelis on näha, kuidas erinevad laenulepingu muudatused mõjutavad laenu kuumakseid ning laenu kogukulu ehk seda, milliseks kujuneb laenu tagasimaksete ja intressimaksete summa kogu laenuperioodi jooksul kokku.

Näidisarvutised: maksepuhkuse mõju kodulaenule