Esimeeste kuupalk tõusis Eestis 5,5%, Lätis 8,4% ja Leedus 10,4%. Kui Leedus sai tänavu palgalisa 92% juhatuse esimeestest, siis Eestis tõusis põhipalk vaid 70% ja Lätis 77% esimeestest.

Teiste juhatuse liikmete palgad on Leedus keskmiselt 8162 eurot, Eestis 7028 eurot ja Lätis 6831 eurot. Ka juhatuse liikmete palgad tõusid tänavu kõigis kolmes riigis isegi enam kui esimeestel: Leedus 14%, Lätis 11,8% ja Eestis 5,9%.

Uuringutulemuste põhjal võib järeldada, et Baltikumi tippjuhtide palgaturg järgis tänavu ülejäänud tööturuga sama trendi ning võrreldes naaberriikidega Euroopas oli muutus üsna märgatav. Nii riikidevahelised kui ka riigisisesed erinevused sektorite ja ettevõtete vahel on seotud kohalike üksikasjadega. Eestis oli tippjuhtkonna palgamuutus üldisest palgatõusust väiksem ja järgmisel aastal sama jõulist palgakasvu ei ennustata, Lätis ja Leedus aga võib juhatuse liikmete tasu prognooside kohaselt ka järgmisel aastal tõusta kiiremini üldisest palkade muutusest.

„On olnud aastaid, kus tippjuhtide palgad on kasvanud tagasihoidlikumalt. On ka turupraktikat, kus juhtide palgad fikseeritakse mitmeks aastaks ette ja pigem motiveeritakse neid tulemustasuga. Tänavu, tuleb tunnistada, suurendati läbivalt põhipalka. Palgasurve jõudis selgelt ka juhtide tasandile,“ kommenteeris Figure Baltic Advisory juhatuse liige Irja Rae.

Edu toob väliskapitalil põhinev

Tippjuhtide palgad ja hüvitised on kõrgemad ettevõtetes, mis kaasavad väliskapitali või põhinevad ainult väliskapitalil. Kohalikus ja vähemalt osaliselt rahvusvahelises omanduses olevate ettevõtete tippjuhtide palkade erinevus on Eestis ja Lätis väiksem kui Leedus.

Riigiettevõtete tippjuhtide palk on Eestis ja Lätis isegi suuremad kui eraettevõtete juhtidel. See on ka arusaadav, kuna mõlemas riigis on need ettevõtted riigi suuremate seas. Eestis on riigiettevõtete juhtide keskmine palk 10 361 eurot ja Lätis 9054 eurot.

„Kuumal tööturul peaks iga ettevõte olema väga teadlik oma strateegiliste töötajate palkade konkurentsivõimest turul. Rasketel aegadel on just ettevõtte juhtkonnal otsustav roll keerukate olukordade lahendamisel ning vajalike otsuste langetamisel, et tagada ettevõtte tegevuse jätkusuutlikkus,“ sõnas Rae. „Seega on õiglane ja turul konkurentsivõimeline kompensatsioonipakett väga oluline. Tegevjuhi palgatase sõltub lisaks juhtimisülesannete keerukusest ka tema mainest ja varasematest saavutustest. Turu mediaan ei pruugi olla alati parim etalon, mida palgapakkumise juures aluseks võtta,“ lisas ta.

Eestis põhineb uuring 164 juhatuse esimehe ja 180 juhatuse liikme andmetel, Leedus osales 172 juhatuse esimeest ja 104 juhatuse liiget ning Lätis vastavalt 163 juhatuse esimeest ja 187 juhatuse liiget.

Figure Baltic Advisory on tippjuhtide palgauuringut Eestis läbi viinud alates 1995. aastast, Lätis alates 1999. aastast ja Leedus alates 2007. aastast.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid