„Arvestades kavandatava rajatise esmakordsust ja ehitustehnilist keerukust ning arendaja selgitusi, et rajatise projekteerimine ja ehitamine toimub etapiti, pidas TTJA võimalikuks ehitusloa väljastamist kõrvaltingimustega,“ sõnas TTJA ehituse tegevusõiguse talituse juhataja Liina Roosimägi.

Planeeritav vesisalvesti soodustab taastuvenergia tootmise tekkimist, salvestades umbes 1,6 TWh tuule- ja päikeseenergiat aastas. Nii on võimalik saada odavamat elektrit ka siis, kui ilm on pilvine või tuulevaikne. Kõrvaltingimusted eeldavad aga, et enne ehituse alustamist, tuleb arendajal täita veel mitmed tingimused, näiteks koostada keskkonnategevus ja seirekava, hinnata ümber põhjaveevarud, rajada varuveehaare jms.

Mis on Energiasalv?

Energiasalve näol on tegemist suure, 500MW võimsust omava akuga, mille plaanib Paldiski maapõue ehitada ettevõte Energiasalv Pakri OÜ. Kui taastuvenergiat toodetakse rohkem kui tarbitakse, salvestab Energiasalv taastuvenergiat, pumbates allmaareservuaaridest vett Paldiski lahte. Kui tuule- ja päikeseenergiat on vähem kui tarbijad seda oma eluks vajavad, annab Energiasalv elektrivõrku elektrit vett Paldiski lahest läbi turbiinide allmaareservuaaridesse lastes. 12-tunnise nominaalse töötsükli jooksul annab Energiasalv võrku 6 miljonit kWh varasemalt salvestatud elektrienergiat, mis on mõnevõrra rohkem kui kõigi Eesti leibkondade keskmine ööpäevane elektritarbimine.

Jaama investeering on ligi 650 miljonit eurot. Jaam soovitakse tööle saada 2029. aastaks.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid