Baltic Horizon Fondi osaku puhasväärtus (NAV) käesoleva aasta novembri lõpu seisuga on 1,1408 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga kasvas +0,21%. Fondi kogu puhasväärtus suurenes 136,5 miljoni euroni.

NAV-i kasvu mõjutasid peamiselt renditegevusest teenitud positiivsed rahavood. Selle aasta novembri auditeerimata konsolideeritud üüritulu ulatus 1,4 miljoni euroni, olles 200 000 madalam kui oktoobris. Fondi sõnul mõjutasid üüritulu peamiselt kõikumised kommunaalteenuste hindades. Fond teenis 2022. aasta novembris auditeerimata konsolideeritud puhaskasumit 0,5 miljonit eurot.'

2022. aasta novembri lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 4,6 miljonit eurot. Eelmisel aastal 31. detsember oli see number 16,1 miljonit eurot. Fondil on selleks aastaks lõpetatud suurem osa planeeritud investeeringutest arendusprojektidesse. Tegevuskulud kaetakse täielikult renditegevusest tekkivate rahavoogudega.

30. november 2022 seisuga oli Fondi konsolideeritud varade kogumaht 349,3 miljonit eurot

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid