Rahandusminister Annely Akkermann kohtus täna Eesti Energia juhatuse esimehe Hando Sutteri, Elektrilevi juhi Mihkel Härmi ja nõukogu esimehe Tõnu Grünbergiga. Arutleti jäävihma ja lumetorm Birgiti tekitatud elektrikriisi Saaremaal ning elektrivõrgu ilmastikukindlamaks muutmise üle.

„Elektri jaotusvõrk peab muutuma vastavalt tarbijate ootustele,“ selgitas Akkermann; lisades, et järjest enam inimesi soovib enda tarbeks ise elektrit toota. „See seabki võrgule teistsugused nõudmised. Tulevikus on ise toodetud elekter odavam ja võrguteenus kvaliteetsem, aga kallim.“

Elektrilevi ja Eesti Energia andsid ministrile ülevaate sündmuse ajajoonest ja selgitasid, kuidas Saaremaal likvideeriti ulatuslikke elektrikatkestusi koostöös parandusbrigaadide, päästeameti, kaitseliidu ja teiste abistajatega. Kuna lumetorm Birgit mõjutas kogu Eesti võrku, tuli rikkeid jooksvalt sama palju juurde, kui neid likvideerida jõuti, ning see jättis kodud ja ettevõtted elektrita liiga pikaks ajaks.

Viimastel aastatel on korrastatud suures mahus madalpingeliine, keskpingeliinide investeeringud on tulemas ja praegu ongi toimunud enamik katkestusi keskpingeliinides. Arutati ka laiema kaitsevööndi loomise üle liinide ümber, aga selle tulemusel võivad tekkida tuulekoridorid. Samas tuleks murdumisohtlikud puud langetada suvel, et vältida tuulte ja lume mõjul murdumist liinide peale.

Elektrilevi juhid kinnitasid, et ilmastikukindla liinivõrgu suurendamine on praegu prioriteet eriti tuultele avatud saartel ja rannikul. Elektri varustuskindluse tagamiseks on vaja suuremaid investeeringuid, mis aga tõstaksid võrgutasu. Eesti Energia juht Hando Sutter sõnas, et igal aastal on investeeritud võrkudesse ligi 100 miljonit ning 12 aastaga on rikete arv vähenenud kolm korda. Torme tekib tulevikuski ning seetõttu on vaja arendada kriisivõimekust ja koostööd, et elektrikatkestused oleksid palju lühiajalisemad.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid