Uuringu järgi oli käibemaksu potentsiaalne maksuauk Euroopa liikmesriikides 2020. aastal 93 miljardit eurot, sealhulgas Eesti käibemaksuauk hinnanguliselt 1,8% teoreetilisest käibemaksu kohustusest ehk 45 miljonit eurot.

Maksu- ja Tolliameti peadirektori Raigo Uukkivi sõnul on tegemist positiivse tulemusega ja näitab nii meie ettevõtjate kõrget maksumoraali kui ka MTA töö tulemuslikkust, kuid nendib, et käibemaksu tasumata jätmine on jahenenud majandusolukorras siiski üks suuremaid riskifaktoreid, millega amet igapäevaselt tegeleb.

„Euroopa Komisjon vaatab antud uuringus kõiki liikmesriike võrreldavatel alustel ja on väga positiivne, et meie näitajad võrdluses teiste riikidega on sedavõrd head. Siiski, riigi rahakoti ja investeeringuvajaduste mõistes on iga kadunud miljon Maksu- ja Tolliameti silmis potentsiaalne saavutamata jääv eesmärk,“ lisas Uukkivi.

„Käibemaksul on riigi tuludes kandev roll, mis tähendab, et selle tasumata jätmiselt kogunev summa ehk nn maksuauk ja selle suurus omab olulist mõju riigi võimekusele. On positiivne, et Eesti ettevõtjad saavad euroopa võrdluses sellest väga hästi aru, et makse makstes ehitavad nad tugevat ja toimivat riiki, mis omakorda tagab neile pinnase kus tegutseda,“ sõnas ta.

Euroopa Komisjoni uuringu järgi on Eesti käibemaksuaugu osakaal teoreetilisest kohustusest möödunud aastaga võrreldes 1,3 protsendipunkti võrra madalam ning seega on käibemaksuauk viimastel aastatel langevas trendis.

Maksu-ja Tolliameti enda käibemaksuaugu arvutus näitab samuti langevat trendi, kuid see hinnang on Euroopa Komisjoni uuringu tulemusega võrreldes kõrgem – 2020. aastal on see 81,7 mln eurot. MTA ning Euroopa Komisjoni vahe käibemaksuaugu arvutamisel tekib peamiselt käibemaksuga maksustatava teoreetilise maksukohustuse prognoosimise erinevusest. Euroopa Komisjoni uuringus prognoositi käibemaksuga maksustatavat teoreetilist maksukohustust väiksemana, mille tõttu on ka käibemaksuauk väiksem.

Kokku jäi liikmesriikidel aruande kohaselt 2020. aastal saamata hinnanguliselt 93 miljardit eurot käibemaksu, mis on võrreldes eelneva aastaga 31 mld eurot vähem.