Seadusemuudatus tehti esmakordselt Eesti kaubandus-tööstuskoja ettepanekul 2022. aasta märtsis ning kehtis 31. detsembrini. Septembris pöördus koda taaskord ministeeriumi poole, et tehtud erandit pikendataks vähemalt veel aasta võrra kuni 2023. a lõpuni. Vastav muudatus seadusesse ka tehti.

Ühingud, mis saavad vahendada Ukrainasse annetusi tulumaksuvabalt ja piiranguteta ning mille puhul annetajal puudub ka deklareerimiskohustus, on:

  • Riigikaitse Edendamise Sihtasutus;

  • Rotary Klubi Tallinn Vanalinn;

  • Ukraina Kultuurikeskus;

  • Eesti Punane Rist;

  • Eesti Pagulasabi;

  • MTÜ Mondo;

  • Päästeliit.

Teistele organisatsioonidele, mis ei ole nende seitsme hulgas, kuid on tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjas, saab annetada raha või üle anda tasuta kaupa ainult maksuvaba piirmäära ulatuses, mis on 3% väljamakstud töötasudest või 10% eelmise majandusaasta kasumist. Samuti tuleb selline annetus eraldi deklareerida.

Tähele tuleb panna, et kui annetada soovitakse organisatsioonidele, mis ei ole kummaski eeltoodud nimekirjades, ei ole võimalik kasutada maksuvabastusi. See kehtib ka juhul, kui annetused tehakse otse Ukraina riigile, Ukraina relvajõududele või Ukraina keskpanga kontodele. Sellisel juhul tuleb annetuse pealt tasuda ka tulumaks.

Eraisikud saavad oma tulust maha arvata nii väljatoodud seitse organisatsiooni kui ka nimekirja kantud mittetulundusühingule ja sihtasutusele tehtud annetusi kuni 1200 euro ulatuses (koos eluasemelaenu intresside ja koolituskuludega). Riigikaitse Edendamise SA-le ülekandega tehtud annetuste info liigub automaatselt isikute tuludeklaratsioonidele. Kui annetatakse organisatsioonidele, kelle suhtes maksusoodustusi ei rakendata, siis ka tulust mahaarvamisi selles osas teha ei saa.