Riigihalduse ministri Riina Solmani hinnangul on muutused nähtavad – asutuste elektritarbimine on vähenenud prognoositud suurusjärgus. „Kui kaitseasutused ja ülikoolid välja jätta, näeme, et võrreldes eelmise aastaga on tegelikult tarbimine oktoobris vähenenud keskeltläbi 16%,“ rääkis minister. „Ent tuleb arvestada, et säästumeetmeid hakatigi enamasti rakendama alles oktoobrist, mis tähendab, et nende mõju ei avaldu andmetes veel täielikult. Tõenäoliselt säästunumbrid edaspidi kasvavad,“ märkis ta.

„Hooned, nende kasutusintensiivsus ja kulud on valitsemisalade lõikes väga erinevad. Suurim kokkuhoid on saavutatud Justiitsministeeriumi (34%), Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (28%), Rahandusministeeriumi (22%) ning Välisministeeriumi (19%) valitsemisalade hoonetes. Austuste hinnangul on kõige levinumateks ja tõhusamateks säästumeetmeteks ruumide temperatuuri piiramine ja ventilatsioonisüsteemide töö optimeerimine, sh seadmete seiskamine nädalavahetustel. Samuti on levinud valgustite vahetamine ökonoomsemate vastu ja valgustuse üldine vähendamine, kuid selle efekti hinnatakse väiksemaks,“ selgitas Solman.

„Asutused on tegelikult kogu aasta jooksul rakendanud eelarvekulude kokkuhoiuks erinevaid säästumeetmeid, mistõttu ei ole kindlasti kogu tarbimise vähenemine toimunud ainult sügiseste suuniste rakendamisega,“ tõi välja riigivara osakonna juhataja Kaie Karniol. „Meie kogemus ütleb, et tarbimise vähendamise kõige püsivam ja meetmetest sõltumatu tulemus saavutatakse eelkõige tühjadest ja ebaefektiivselt kasutatavatest pindadest loobumisega või nende kasutusefektiivsuse tõstmisega,“ ütles Karniol. „Näiteks suuresti tänu ministeeriumite ühishoone ruumikasutuse ülevaatamisele ja pinnakasutuse optimeerimisele vähenesid meil kulud septembris 26%.“

2022. aasta oktoobri tarbimisandmed hõlmavad valitsusasutusi, avalik-õiguslikke juriidilisi ja riigi sihtasutusi ning kohalikke omavalitsusi.

Rahandusministeerium töötas soovituslikud suunised energia kokkuhoiuks valitsusasutustele välja septembris. Soovituste eesmärk oli käesoleval kütteperioodil vähendada keskvalitsuse kasutuses hoonete energiatarbimist. Energia säästmine on riigisektori üldine suund, ent see, milliseid suuniseid konkreetselt rakendatakse, otsustab iga asutus oma võimalustest lähtuvalt ise. Lõplikud säästmise tulemused selguvad kütteperioodi lõpus.

Soovituslikud meetmed: tarbevee elektriga kütmise lõpetamine, püsikasutuseta ruumide temperatuuri seadistamine vähima miinimumini, kollektiivsete kaugtööpäevade rakendamine, hoonete välisvalgustuse ja monumentide dekoratiivvalgustuse ööseks välja lülitamine, hoonete tehnosüsteemide ekspertiisid ja energiakasutuse optimeerimine, ruumitemperatuurile ülempiiri seadmine.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid