Uuring näitas, et Eesti elanikest annetab 71% ehk igast kümnest inimesest vähemalt seitse. 52% inimestest annetab aeg-ajalt, 13 protsendil on pangas sisse seatud automaatne püsiannetus ja 6% inimesi teeb annetusi ainult detsembris. 29% uuringule vastanutest ei anneta üldse.

Naiste seas on annetamine populaarsem

Selgus, et naised annetavad märksa sagedamini kui mehed. Naistest teeb seda 77%, meestest aga 65%. Üldjuhul eelistavad naised meestest enam ka automaatseid igakuiseid annetusi. Lausa viiendikul naistest on mõni selline püsiannetus seadistatud, meestest tunnistas sama ainult kaheksa protsenti.

Kõige vähem annetavad inimesed vanuses 35–44 eluaastat, neist teeb seda 64%. Teiste vanusegruppide seas ulatub see näitaja üle 70%. Annetamine on populaarne Lõuna- ja Lääne-Eestis, kus seda teeb 80% vastanutest. Kõige vähem annetajaid on aga Ida-Eestis, kus seda teevad pisut vähem kui pooled inimesed. Viiest eestlasest annetavad enamasti neli, teiste rahvuste esindajatest ligi pooled. Mida kõrgem on inimese sissetulek, seda tõenäolisemalt jätkub tal raha ka annetamiseks ja seda rohkem teeb ta automaatseid püsiannetusi.

Üldiselt kehtib reegel, et kes midagi annetab, teeb seda tavaliselt korduvalt ja mitmesse kohta. Annetatakse ennekõike raha, aga ka riideid ja toitu. Viiendik annetajatest panustab ka vabatahtlikku tegevusse.

Populaarsemad annetuskohad: lapsed ja Ukraina

Sel aastal olid kõige populaarsemad annetused seotud Ukraina ja lastega, rohkem kui pooled annetajad panustasid mõlemasse. Ligi pooled annetajad panustasid ka loomade varjupaikadesse ja haigete inimeste ravisse. Viiendik annetajatest kinkis vahendeid neile, kelle kodu oli saanud tules kannatada. Kümnendik tegi annetuse eakatele, kodututele ja keskkonnahoiuga seotud teemadele.

Meedial on mõju annetamisele

Veronika Svištš, MTÜ Mondo Ukraina tegevuste juht

Kõige rohkem annetusi sai Mondo Ukraina suunal veebruar-mai 2022. Mul isiklikult jäi mulje, et veebruaris-märtsis tuli annetusi ohtralt inimeste vahetu emotsiooniga seoses. Edaspidi võis märgata, et annetuste ja meedia tähelepanu vahel oli seos. Kui saime rohkem intervjuusid anda ja meediakajastust, siis tuli ka rohkem annetusi.

Suvekuudel saime kõige rohkem annetusi augustis. Sügiskuudel saime kõige rohkem annetusi septembris. Nüüd aasta lõpu lõikes ilmselt detsembris tuleb rohkem annetusi kui novembris, kuid mahult ei ole need erinevused suured.

Selle aasta annetuste maht on pretsedenditu

Eero Janson, Eesti Pagulasabi juhataja

Pagulasabile tehtud annetuste maht on detsembris umbes kaks korda suurem, kui see on olnud igakuiselt alates suve lõpust. Kindlasti on oma tõuke sellele andnud meie annetuskampaania „Anna siilile särtsu“.

Annetuste hulk ja maht on jätkuvalt suur ja meie jaoks väga oluline, et saaksime pakkuda humanitaarabi Ukrainas kohapeal ning toetada Eestisse jõudnud pagulasi. Viimase aasta annetuste kogumaht on meie jaoks pretsedenditu ja ei ole võrreldav eelmistel aastatega.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid