Heituri sõnul sai üsna kiiresti selgeks, et majanduse paremaks toimimiseks, mis tähendab madalamat gaasihinda ja varustuskindlust, on oluline luua võimekus LNG importimiseks läbi Paldiski haalamiskai. „Kokkuvõtvalt saab öelda, et erasektori ettenägelikkus ja kiire tegutsemine oleks loonud Eesti majandusele konkurentsieelise, oleksime võinud olla riik, kes