Eesti Energia nõukogu esimehe Anne Mere sõnul osutusid uue juhi valikul määravaks tema senised juhiomadused. „Andrus Durejko on pikka aega juhtinud Ericsson Eestit. Samamoodi on ta tegelenud innovatsiooniarenguga. Tal on suur võimekus moodustada häid meeskondi ja panna nad üheskoos töötama,“ kirjeldas Mere uut juhti.

Mere sõnul on ootus uuele juhile see, et tal oleks soov viia ellu omanike suuniseid ehk luua uusi taastuvenergia tootmisvõimsusi, arendada põlevkivist keemiatööstuse arendamist ja parandada ka elektrivõrkude kindlust.

Muu hulgas on nõukogu esimees varem välja öelnud, et uus juht peaks parandama suhteid riigiga. „Oleks hea, kui riigil oleks pikem plaan, milline on meie Eesti elektrivarustuse 10/20 aasta plaan, st kui palju panustada taastuvenergiasse, kui palju vajame juhitavat elektrit ning milline on varustuskindluse ootus ühendustele. See on kindlasti keeruline protsess ja nõuab miljardeid investeeringuid lähimate aastate jooksul,“ rääkis Mere.