Majandus- ja taristuministri Riina Sikkuti (SDE) sõnul on Eesti Energial oluline roll Eesti inimestele kohaliku, odava ja väikese keskkonnajalajäljega elektrienergia pakkumiseks tulevikus. „See tähendab taastuvenergiavõimsuste kiiret väljaehitamist ning põlevkivielektrist väljumist. Koostöö riigiga on vältimatu, sealjuures peab valitsus sõnastama pikaajalise suuna ja selge ootuse Eesti Energiale.“ Sikkut lisas, et täpsemad järeldused saab teha Elektrilevi Eesti Energiast lahutamise analüüsi põhjal, kuid elektrituru arengu ja turu suurema läbipaistvuse huvides oleks mõistlik hoida võrguga seotud tegevused Eesti Energiast eraldi.

Eesti 200 esimees Lauri Hussar märkis, et Durejkol seisab ees suur väljakutse jätkata otsustavat üleminekut põlevkivienergeetikalt taastuvatele energiaallikatele. Ta lisas, et kiiremas korras tuleks ehitada välja tuuleenergia võimsused meretuuleparkides ja maismaa tuuleparkides. „Ainult roheline energia toob Euroopas ja Eestis hinna alla ja lõpetab energiasõltuvuse Venemaast,“ tõdes Hussar ja lisas, et Eesti peab saama rohelist elektrit eksportivaks riigiks.