„Kui kõik plaani järgi läheb, saame juba selle aasta sügisel alustada Rail Baltica põhitrassi ehitamisega ka Harju maakonnas, kus ehitaja peab asuma lahendama Ülemiste terminali juurest algavat trassiosa. Kindlasti tahame alanud aastal kuulutada välja veel vähemalt paar põhitrassi lõikude ehitushanget,“ selgitas Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomets.

Rail Baltic Estonia juhi sõnul võiks eelduslikult käesoleval aastal veel ehitushankeni jõuda ligikaudu 30 kilomeetrit Rail Baltica põhitrassist. See tähendaks, et 2024. aasta esimeseks pooleks oleks ehituses juba ligikaudu 40 kilomeetrit Rail Baltica raudteest.

Harjumaa esimese põhitrassi raudteelõigu ehitamiseks välja kuulutatud hankele oodatakse pakkumisi 2023. aasta 16. märtsini. Eeldatavaks maksumuseks on 24 miljonit eurot.

Ülemiste jaama ida küljest algav ehituslõik on 4,8 km pikk ning kulgeb kuni Lagedi tee ristumiseni Soodevahes Rae vallas. Ehituslõiku jääb ka osaline Ülemiste veeremidepoo muldkeha ehitus, samuti tuleb ehitada perspektiivse sõiduautode pealelaadimisjaama raudteeosa muldkeha.

Rajatava põhitrassi muldkeha laius on antud lõigus 14 kuni 20 meetrit ning hanke õnnestumise korral plaanitakse ehitustöödega alustada 2023. aasta sügisel.

Koos raudtee muldkehaga rajatakse ka vajalik drenaaž, kaablikanalisatsioonid, maaparandussüsteemid, tugimüürid ja teostatakse erinevate tehnovõrkude ümbertõstmised, samuti tuleb raudteemuldesse antud lõigul ehitada ka üks truup millega tagatakse läbipääs väikeloomadele.