Roomet Sõrmus ütles oma lahkumist kommenteerides, et aeg muutusteks on küps. „Põllumajanduskoja inimestel, koja liikmesettevõtetel ja headel koostööpartneritel on minu südames jätkuvalt väga eriline koht. Samas näen, et koja positsioon põllumajandus- ja maamajandussektori esindusorganisatsioonina on tugev ning saan rahuliku südamega hästi toimiva organisatsiooni jätta uuele juhile ja suunduda põnevaid väljakutseid pakkuvasse uude valdkonda.“

Sõrmuse sõnul on Eesti põllumajandussektor viimase paarikümne aasta jooksul läbi teinud muljetavaldava arengu. „Meie põllumehed kasutavad kõige moodsamat tehnoloogiat, palju on investeeritud kaasaegsesse ja keskkonnasäästlikkuse tootmisesse. Mul on hea meel, et olen saanud olla nende arengute juures ja anda panuse kodumaise toidutootmise edendamisse,“ lisas Sõrmus.

Samas on tema sõnul põllumajandussektoris olnud viimase 15 aasta jooksul mitmeid sügavaid kriise ja väga tõsiseid probleeme, mille leevendamisel on põllumajandus-kaubanduskoda mänginud olulist rolli. „Õnneks on Eesti põllumehed hästi sitked. Kõige raskematest aegadest meenuvad mulle 2014. aastal alanud piimaturukriis ja sigade Aafrika katku tõttu tekkinud katastroofiline olukord Eesti seakasvatuses. Need kriisid hävitasid päris julmalt meie loomakasvatust ja koja roll leevendusmeetmete eest seismisel oli võtmetähtsusega. Päris hulluks kujunes ka 2020. aastal koroona ja valitsuse jäiga poliitika tõttu tekkinud tööjõukriis, mis tänu koja visadusele lõpuks lahenduse leidis,“ meenutas Sõrmus.

Sõrmus kiidab toidutootjaid

„Tahan tunnustada Eesti põllumehi ja toidutootjaid, kes on visalt panustanud kodumaise toidutootmise arendamisse. Kuigi olud pole olnud alati lihtsad, siis on ka kriiside kiuste tootmisega jätkatud ja valdkonda väga palju investeeritud. Eesti inimesed võivad rõõmsad olla, et meil on toidulaud kaetud nii rikkaliku valiku kodumaise toiduga. Mõistagi tänan praeguseid ja endiseid kolleege, kes on suure pühendumusega töötanud,“ ütles Sõrmus.

Roomet Sõrmus lahkub 7. jaanuaril 2023 koja juhatuse esimehe ametist tähtajalise lepingu lõppemise tõttu. Sõrmuse juhtimisel saavutas koda märkimisväärse positsiooni põllumajandus- ja maamajandus organisatsioonide katusorganisatsioonina ja kasvas oluliseks partneriks nii maaeluministeeriumile kui ka teistele organisatsioonidele nii Eestis kui Euroopa Liidu tasandil.

Põllumajandus-kaubanduskoja põllumeeste grupi esimees Tanel-Taavi Bulitko: need väärtused ja kingad, mida ta maha jätab, on üsna suured

„Kui rääkida põllumajandussektorist, siis oli Roomet Sõrmus väga hea esindusfiguur, kuna ta tunneb valdkonda põhjalikult ja tal on laialdased taustateadmised, mis tegid temast erakordselt võimeka juhi. Tema juhtimise all tegi koda tohutu arenguhüppe ja sektor ise on koja abiga muutunud palju tugevamaks. Võib öelda, et ta tegi ära tohutu töö sektori arengu jaoks,“ sõnas Bulitko. „Need väärtused ja kingad, mida ta maha jätab, on üsna suured. Tahan põllumeeste nimel tänada Roomet Sõrmust tehtud töö eest. Kui inimene on tööprotsessis, siis võib-olla ei adutagi kogu tema panust, aga hiljem vaadatakse, mida ta kõike head on teinud.“