Põhjuseks on nii gaasi hinna oluline langus, majanduse sitkus 2022. aasta lõpus ning Hiina koroonapiirangute oodatust varasem loobumine.

Euroala majanduselt oodatakse nüüd 0,6% tõusu - varasemalt oodati 0,1% langust. Kuigi energiakriisi tõttu jääb majanduskasv talvel endiselt nõrgaks, siis 2023. aasta esimeses kvartalis on tõenäoline 0,1%-line kasv, prognoosivad Goldmani ökonomistid.

Samuti ootavad nad inflatsiooni kiiret alanemist, mis võiks nende hinnangul jõuda 2023. aasta lõpuks 3,25% juurde.

„Samuti ootame, et baasinflatsioon aeglustub kaupade hindade alanemise tõttu, kuid näeme jätkuvat tõususurvet teenuste inflatsioonile tööjõukulude tõusu tõttu,“ ütlesid nad. Euroopa keskpangalt ootavad Goldmani ökonomistid lähikuudel arvestatavad rahapoliitika karmistamist.

Goldman kordas oma üleskutset tõsta intressimäärasid 0,5 protsendipunkti võrra EKP veebruari ja märtsi istungitel, millele järgneks mais viimane 0,25 punktine samm, et viia hoiuse intressimäär 3,25%ni.