Möödunud aastal tõusis üüriturul hinnatase, eriti oli seda tunda suvel. Sügisel üürileandjate ja maaklerite seas tehtud küsitlusest selgus samuti, et pooled omanikud juba olid üüri tõstnud või plaanisid seda 2022. aasta jooksul teha (Norstati ja Rendini uuring, september-oktoober 2022).

„Samas nüüd, umbes viimase 50 päeva jooksul, oleme täheldanud üürileandjate suuremat huvi selle vastu, kuidas korrektselt vormistada igakuise üüri vähenemine,“ ütleb Alain Aun, turvaliste üürilepingute platvormi Rendin tegevjuht ja kaasasutaja.

Aun selgitab, et kui tugineda nende kasutajate andmetele, kes on Rendini platvormil üürilepingu lisa juba koostanud, siis võib öelda, et keskmiselt vähendatakse üürisummat 50 euro võrra. „Nendest ligi 20% on teinud ajutiselt kehtiva lepingulisa, millega osa üürileandjaid püüab üürnikule kompenseerida kulukat kütteperioodi. Valdav osa, 80% üürileandjatest on otsustanud tähtajatu kokkuleppe kasuks ehk madalam üür kehtib määramata ajaks.“

Ta lisab, et üüri vähendajate seas pole neid inimesi, kes sõlmisid üürilepingu aastaid tagasi ja pole eelmise aasta kõrghooajal üüri tõstnud. Ehk laias plaanis on üürihinnad ikkagi kõrgemad kui näiteks kolm aastat tagasi.

Õnneks läheb paljudele omanikele korda hea pikaajaline üürisuhe. Usaldusväärne ja eeskujulik üürnik on igatahes väärtuslikum kui veidi suurema üüritulu teenimine. „Näiteks euribori väga järsu tõusu üürihinnas üks ühele kajastamine ei ole miski, mida üürnikud suudaksid taluda, kuna muud igakuised kulutused on endiselt hüppeliselt suuremad võrreldes kasvõi aastatagustega,“ hoiatab Rendini juht.

„Üürileandjate paindlikum suhtumine üürnikesse ja hinnas vastutulek tähendab küll väiksemat tulu, kuid paljudel juhtudel on see selgelt parim strateegia. Halvim stsenaarium üürileandja jaoks on üürniku asetamine olukorda, kus viimane lihtsalt lõpetab üüri ja kõrvalkulude eest tasumise, sest sissetulekutest ei piisa elamiskulude katmiseks.“

Kuidas korrektselt vormistada üüri vähendamist?

Lia Siht, Rendini õigusjuht ja jurist, annab mõne soovituse:

  • üüri vähenemise kokkulepe peab olema vormistatud kirjalikult üürilepingu lisana;

  • lisadokumendis peab olema kirjas esmase lepingu number või viide lepingule (näiteks üürileping A ja B vahel, sõlmitud X kuupäeval);

  • konkreetset vormi seadus ei näe ette, seega võib kirjutada vabas vormis, et pooled on kokku leppinud konkreetses kuupäevas, millest alates vähendatakse üürimakseid kindla summa või protsendi võrra;

  • kui väiksem üür on ajutine, siis peab kindlasti märgitud olema selle kehtivusaeg.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid