Eesti Energia lubab, et seitsmeaastase lepinguperioodi jooksul kokkulepitud hind kordagi ei muutu. Paketiga kaasneb lepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu.

Ettevõte selgitas, et kliendiga fikseeritud hinnaga lepingut sõlmides tehakse etteulatuvalt finantstehinguid, et tagada kliendile kokkulepitud hinnaga elekter kogu lepinguperioodi jooksul.

Tasu katab elektrimüüjale tekkiva kahju, kui klient lepingu ennetähtaegselt üles ütleb ja kui Eesti Energia peab kliendi loobutud elektri odavama hinnaga turule tagasi müüma, kui nemad selle ostsid. Tasu suurus sõltub aastasest elektritarbimise mahust ning lepingu ülesütlemise ajahetkest.

„Kuigi universaalteenus pakub paljudele tarbijatele talveks kindlustunnet, ei saa keegi salata, et põlevkivist toodetud elektri hind on erinevate keskkonnamaksude tõttu siiski väga kõrge. Oleme teinud palju tööd, et suudaksime klientidele pakkuda turutingimustel soodsamat ja taastuvelektril põhinevat elektripaketti, mis tooks veelgi rohkem leevendust. Nüüd on see võimalik tänu regiooni lisanduvatele uutele tuuleparkidele ja pikaajalistele lepingutele, mida oleme sõlminud ise erinevate taastuvenergia arendajatega,“ selgitas Eesti Energia juhatuse liige Agnes Roos.

Klientide tarbitud elekter on toodetud lähiregiooni tuuleparkides, sh Enefit Greeni tuuleparkides. Roosi sõnul on ainus tegelik rohi kõrgete elektrihindade vastu investeeringud taastuvenergiasse ja uutesse elektrijaamadesse.

„Pikaajaliselt taskukohase elektri hinna saavutamiseks on tuuleparke meie piirkonda kiirtempos juurde vaja. Klientide sõlmitud taastuvenergia lepingud aitavadki kaasa uute tuuleparkide kiiremale kerkimisele. Arendajad saavad seeläbi investeeringu tegemiseks kindluse, et toodetud elektrile on ostja olemas,“ lisas Roos.

Paketiga saab lähemalt tutvuda Eesti Energia koduleheküljel.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid