Ameerika Ühendriikides jõudis vaheotsuseni LinkedIni ja andmeanalüüsiga tegeleva ettevõte hiQ Labs vaidlus selle üle, kas ärieesmärgil tohib koguda sotsiaalmeediaplatvormi kasutajate avalike profiilide andmeid või mitte. Kohtuvaidluse käigus selgus, et hiQ Labs on pidevalt püüdnud mööda minna LinkedIni tehnilistest kaitsemeetmetest, kasutades andmete kogumiseks loodud tarkvara ning varjates selle tegevust matkides inimkäitumist.

Kuigi LinkedIni kasutustingimused keelavad profiiliandmete kogumist, kopeerimist ja kogutud andmete kasutamist ning kohtunik on asunud seisukohale, et analüütikaettevõte on kasutustingimusi rikkunud, jätkub vaidlus selle üle, kas tegemist on seadusvastase tegevusega või mitte.