„Leedus toimunud õnnestus on kahetsusväärne, ent sellel puudub mõju gaasi varustuskindlusele Eestis. Kuna Leedu süsteemihaldur teeb ettevalmistusi paralleelse toru käivitamiseks, siis mõjutab vahejuhtum turgu praeguse teadmise järgi üksnes vähesel määral, kui sedagi,“ ütles Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Lisaks Leedu gaasiterminali kaudu imporditavale gaasile saab gaasitarbimise katmiseks kasutada Läti gaasihoidlas paiknevat gaasi. Hetkel on Läti hoidlas gaasi 11 teravatt-tundi. See gaasikogus on võrdne ligikaudu kolmekordse Eesti praeguse aastase gaasitarbimise mahuga.

Samal ajal on Soomes käivitumas uus LNG terminal, mis võimaldab töösse rakendada täiesti uue gaasi tarnekanali.