Rohkem kui 1000-eurone ravikulu jäi koeraomaniku kanda ja lepingu lõpetamise põhjust talle teada ei antudki. Kuigi If Kindlustuse teatel nad poolelioleva ravi ajal lemmikloomakindlustuse lepinguid ei lõpeta, tehti just seda Pille puhul. „Samuti ei lõpeta me lepinguid kergekäeliselt. Kui me seda erandkorras siiski teeme, on selleks väga mõjuvad põhjused (näiteks valeandmete esitamine),“ teatas If Kindlustuse kliendikogemusjuht.

Neid ridu ei saatnud kliendikogemusjuht Pillele, vaid tema koera raviarstile, kes ootamatu kindlustuslepingu lõpetamise peale seltsilt aru päris. If Kindlustuse töötaja soovitas arstile saadetud kirjas Pillel endal seltsiga ühendust võtta, mida naine ka tegi, kuid vastust sellele ei järgnenud.

Pille sõnul tekitas temas üllatust ja pahameelt kindlustusseltsi väide, nagu oleks ta esitanud valeandmeid ja see andis põhjuse leping lõpetada. Loe lähemalt Geeniuse veebist.