Ekspertiisi järeldusi põlengu põhjuste kohta veel ei ole, kuid Leedu riiklik kriisihalduskeskus märkis, et toru oli 40 aastat vana ja ilmselgete kulumistunnustega.

Eesti gaasitaristut haldab Elering, mille kommunikatsiooni projektijuhi Elo Ellermaa sõnul koosneb ülekandevõrk mitmest torustikust. Torustikud erinevad üksteisest maksimaalse lubatud töörõhu, diameetri ja vanuse poolest. Kogu torustiku pikkus on 977 kilomeetrit.