Viidatud teadmine ei ole aga kõigi hankijate poolt veel tervikuna omaks võetud ning näha on praktika jätkumist, milles hankijad soovivad ühel ajal näha hankemenetlusse laekuvaid pakkumusi, mis on esitatud võimalikult omahinnale lähedalt, samaaegselt kõigi riskide ettevõtja kanda jätmisega. Nimetatud aspektidel tänases turusituatsioonis on üheaegselt koos aga äärmiselt keeruline eksisteerida.

Riskide kalkuleerimine on ka hankija kohustus