„Kuna möödunud aasta on majanduskeskkonnast tulenevalt pakkunud palju ebakindlust ning olnud paljudele töötajatele emotsionaalselt ja majanduslikult väljakutsuv, siis soovime ulatada oma abikäe elukalliduse leevendamise toetusega, et parendada töötajate igapäevast toimetulekut. Tunneme, et praegusel majanduslikult raskel ajal on veelgi olulisem oma töötajaid toetada, hoida ning nende heaolu eest hoolt kanda,“ sõnas Circle K Eesti personalijuht Piret Kask.

Circle K maksab elukalliduse leevendamise toetust kõikides Baltikumi ja Poola äriüksustes, kuna nendes riikides on inflatsioon kõige kõrgem.

Ühekordset elukalliduse leevendamise toetust makstakse kõikidele teenindusjaama töötajatele ning paljudele kontoritöötajatele. „Teenindusjaamades saavad toetusest osa kõik töötajad olenemata nende kuupalgast. Kontoritöötajatele makstakse toetust teatud palgatasemeni. Toetuse saamise kriteeriumite väljatöötamisel on võetud arvesse nii palgatasemeid, lepinguvorm kui toetuse maksmiseks olemasolevat limiteeritud eelarvet,“ selgitas Kask.

Elukalliduse toetust makstakse igale täistööajaga töötajale brutosummas 200 EUR. Toetus väheneb proportsionaalselt töökoormusele. „Näiteks, kui töötaja töötab 0,5 koormusega, siis tema toetus on brutosummana 100 EUR,“ lisas Circle K Eesti personalijuht.

Elukalliduse leevendamise toetused makstakse välja jagatuna kaheks võrdväärseks makseks jaanuaris ja märtsis.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid