Kuidas sai ettevõte alguse?

Selektor Projekt on näide ühist visiooni kandvate spetsialistide teost ja tahtest koos meeskonnana tegutseda. Soov säilitada ja arendada insenerlikku kompetentsi Eesti teedeehitusvaldkonnas ning kasvatada peale ka uut põlvkonda teede- ja sillainsenere. Selektor Projekt näide ühist visiooni kandvate spetsialistide teost ja tahtest koos meeskonnana jätkata. Soov säilitada ja arendada insenerlikku kompetentsi Eesti teedeehitusvaldkonnas ning kasvatada peale ka uut põlvkonda teede- ja sillainsenere.

Selektor Projekt sai alguse AS Teede Tehnokeskusest, kus aastal 2007 alanud kriisi tõttu langes Tehnokeskuse üks peamiseid tegevusvaldkondi – projekteerimine – mõne aastaga marginaalsele tasemele. 2013. aastal tegi juhtkond otsuse projekteerimisteenus lõpetada.

Sealt edasi alustas Selektor Projekt, mis koosnes neljast insenerist. See arv on aastatega kasvanud koos töömahu ja tegevusvaldkondade kasvuga. 2015. aastal lisas Selektor Projekt oma tegevustesse hoonete ehituskonstruktsioonide projekteerimise. Põhitegevusteks on ehituslik insener-tehniline projekteerimine koos projekteerimise projektijuhtimisega, sealhulgas vajalike eeluuringute ja ekspertiiside läbiviimine. Peamised tegevused infrastruktuuride valdkonnas on seotud teede, sildade ja rajatiste projekteerimisega, tsiviilvaldkonnas hoonete ja rajatiste konstruktiivsete osade projekteerimise ning ehituskonstruktsioonide staatika ja tugevusarvutuste teostamisega.

Praegu on Selektor Projekti meeskonnas koos lepinguliste kaastöötajatega u 20 kvalifitseeritud inseneri ja spetsialisti.

Mida on kümne aasta jooksul õpitud?

Iga eduka ettevõtte kolm alussammast on töötajad, visioon-missioon ja väärtused. Kui esimene suur õnnestumine on nende ühise katuse alla koondamine, siis teine suur õnnestumine kindlasti nende säilitamine ja juurutamine kümne aasta vältel.

Selektor Projekt on positsioneerinud ennast kui tugev peatöövõtja inseneerias, koondades enda alla ja enda koostööpartneriteks omakorda valdkonna parimaid tegijaid. Läbinud peatöövõtjana erinevaid majandustsükleid ja olles pidevalt muutuvas strateegilises keskkonnas nii suunaandja, eestvedaja kui viimasel ajal ka ennustaja, võib öelda, et Selektor on kasvanud mõõtmetelt, aga peamiselt on arenetud sisuliselt. „Kõlab klišeena, aga tegutsemisaastate jooksul on olnud küllalt olukordi, kus saanuks minna kergema vastupanu teed – kas see oleks aga kümne või kahekümne aasta pärast andnud võimaluse enda üle uhkust tunda?“ võtab ettevõtte mentaliteedi kokku tegevjuht Andrus Aaviste.

Millised on olnud suurimad õnnestumised?

Projekti õnnestumiseks on väga lihtne retsept: ühiskondliku mõjuga projekt, kirglikud insenerid, koostööpartnerid ja koostööle suunatud tellija. Nende komponentide olemasolul on ellu viidud sellised tööd nagu Jõhvi Pargi kaubanduskeskus, Aaspere-Haljala 2 + 2, Paldiski mnt raudteeviadukt Tallinnas, Sillamäe rannapromenaad, Pärnu kesklinna sild, Tootsi ja Sopi tuuleparkide tuulikud.

Sillamäe rannapromenaad

Kipume unustama, kui suurt mõju avaldab riigi regionaalsele arengule turvaline, kiire ja hästi läbimõeldud teedevõrgustik. Ka projekteerides on äärmiselt oluline mitte unustada, et tehniline meisterlikkus on heas projektlahenduses teisejärguline ning eelkõige tuleb projekteeritava lahendusega luua elukeskkonda või üliolulisi ühendusi praeguste ja tuleviku elukeskkondade vahel.

Kui ehitajad ütlevad, et head lahendused algavad projektist, siis projekteerijana peame omakorda ütlema, et häid lahendusi on keeruline puuduliku või pidevalt muutuva strateegiaga koostada. Kokkuhoid teedeehituses projekteerimise pealt on kui kokkuhoid meditsiinis diagnoosi pealt – säästad sendi, hiljem kulutad euro!

Mida toob tulevik?

Tuleviku kompetents põhineb säästlike ja taaskasutamist võimaldavate lahenduste rakendamisel. Ilma jätkusuutlike ja keskkonnasäästlike lahenduste rakendamiseta projekteerimises ja ehitamises jääb meil suur osa valdkonna potentsiaalist saavutamata.

Kui rääkida Selektor Projektist, siis sel aastal on kindlasti põnevamad väljakutsed Tallinnas Fahle 15-korruselise parkimismaja ja büroohoone konstruktiivse osa projekteerimine ning Tartus Sõpruse silla tööprojekti koostamine. Lisaks nendele on suurematest infrastruktuuri projektidest töös Maardu-Jägala lõigu 2 + 2 ja Harku-Keila lõigu 2 + 2 eelprojektide koostamine.

Jätkuvalt areneme nii vaimult kui ka teolt, pakkudes oma valdkonnas parima võimaliku tasemega insenerilahendusi ning loome motiveerivat ja toetavat töökeskkonda nii stabiilsust kui ka erialaseid väljakutseid otsivatele inimestele.

Jaga
Kommentaarid