Täna oli analüüs valitsuses arutelul. Rahandusminister Annely Akkermanni sõnul ei saa öelda, et potentsiaalne huvide konflikt oleks realiseerinud, aga see risk on õhus ja seetõttu tuleks ka Elektrilevi Eesti Energiast eraldada.

„Elektrilevi eraldamine Eesti Energiast on valitsuse otsus, ja et seda teha tasakaalukalt, peab selle otsuse valmistama ette Eesti Energia. Kui mul on rahandusministrina võimalus anda suunis järgmisele valitsusele valmistada ette pakett, siis seda ma teen. Kui mul aga juriidiliselt seda võimalust ei ole, siis ma ei tee seda,“ ütles Akkermann.

Välisminister Urmas Reinsalu teatas seepeale, et seda võimalust Akkermannil paraku ei ole. „Riigivara seadus ütleb üheselt välja, et selleks, et selliseid jagunemisi toime panna, on vaja valitsuse volitust. Siin on viidatud 2021. aasta valitsuskabineti otsustusele, et pidada vajalikuks seda jagunemist ja tellida sellekohane analüüs. See ei ole juriidiline otsus riigivara seaduse tähenduses niisuguseid otsuseid langetada. Ja selles osas valitsevad erinevad seisukohad. Siit ei saa seega kuidagi interpreteerida, et tänane informatsiooni ärakuulamine oli mingi otsus. Otsus jääb järgmisele valitsusele,“ ütles ta.

Reinsalu rõhutas, et analüüs tõi ohuna välja nii püsikulude, sealhulgas võrgutasude tõusu, ja tõi ka välja, et varustuskindluse probleemidele reageerimise kiirus väheneb.

Kaja Kallas lisas, et võrgutasud võivad lühiajaliselt tõusta üks protsent, aga pikaajaliselt need alanevad.

Samuti nentis peaminister, et kui valitsused vahetuvad, siis otsused automaatselt ei tühistu, vaid need tuleb järgmisel valitsusel üle vaadata, juhuks, kui neid tahetakse muuta. KMPG analüüsis oli neli võimalust, kuidas Elektrilevi Eesti Energiast eraldada, ning see jääb järgmise valitsuse otsustada, milline neist neljast valikust käiku läheb.