Pensioni teisest sambast väljujatele tehakse väljamakseid kolm korda aastas – jaanuaris, mais ja septembris. Selle aasta alguses maksti raha viies kord. Kokku on pensioni teisest sambast väljujad saanud 1,483 miljardit eurot.

Varasemate uuringute põhjal liigub enamus teisest pensionsambast ennetähtaegselt välja võetud rahast lihtsalt tarbimisse. Möödunud aasta suve lõpus hinnati tarbimises kuluva raha osakaalu 52%-le. Sellele võib lisada ka 12% sularahas väljavõetavast rahast, mis eeldatavalt leidis samuti tee tarbimisse. Väärtpaberitesse investeeritakse alla 1% rahast. Uute laenude võtmise sissemakseks kulub ligikaudu 5% väljavõetud pensionirahast. Seda seostatakse ka kinnisvarasse liikunud pensioniraha osakaaluga. Kinnisvara ekspertide sõnul on keskmine väljavõetud pensioniraha siiski liiga väike, et sellest piisaks mõnes suuremas linnas kinnisvara ostmise sissemakseks. Rahandusministeeriumi andmetel oli tänavu jaanuaris keskmine väljavõetud summa 8285 eurot. Suurim oli keskmine summa väljamaksete I voorus, kui see ulatus 8978 euroni.

Järgmine väljamaksete voor toimub tänavu mais. Rahandusministeeriumi andmetel lahkub siis teisest pensionisambast prognoositavalt 7400 inimest. Neile makstakse kokku 64 miljonit eurot. Kuigi teisest sambast lahkujate arv on iga vooruga väiksem, on Pensionikeskuse kinnitusel lahkujaid endiselt rohkem kui liitujaid.